Digitalt søkerkurs – akkreditering av studietilbud: bachelor og master

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. På søkerkurset vil vi gå gjennom akkrediteringsprosessen og kravene til akkreditering.

Vi holder digitalt søkerkurs tirsdag 18. juni klokken 9–11 for institusjoner som planlegger å søke om akkreditering av nye studietilbud til fristen 15. september 2024. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Det er gratis å delta på kurset.

Viktige dokumenter

Viktige lover og forskrifter:

Kontaktpersoner:

Sumera Majid
Sumera.Majid@nokut.no

Anne Karine Sørskår
Anne.Karine.Sorskar@nokut.no

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: