Nettarrangement: Pedagogisk bruk av digital teknologi

Korleis kan ein sikre at digitale verktøy blir brukt på ein pedagogisk god måte i høgare utdanning? I dette nettmøtet lanseres ein ny NIFU-rapport som tar for seg det spørsmålet. Møtet er eit samarbeid mellom Sikt, NOKUT og HK-dir.

NIFU har på oppdrag frå Sikt, HK-dir og NOKUT studert emnet og også den auka bruken av ulike former for digitale verktøy som følgje av koronapandemien.

Rapporten viser at bruk av digital teknologi i høgare utdanning kan bidra til:

  • meir studentaktiviserande undervisningsformer
  • pedagogisk utvikling, særleg i praksisnære fag
  • auka tilgang til høgare utdanning

Her finnar du meir informasjon og påmeldingsskjema.

Del med andre

  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: