Hvordan ivareta kvalitetssikring og læringsmiljø ved fleksible studietilbud?

Hvordan sikrer og videreutvikler man kvaliteten i de fleksible studietilbudene på best måte? Og hvordan ivaretar man læringsmiljøet? Hva skal til for at læringsmiljø og systematisk kvalitetsarbeid også skal favne fleksible studietilbud? Dette er spørsmål vi ser nærmere på i dette webinaret.

Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i alle sine utdanninger. Videre skal arbeidet med læringsmiljø inngå som en del av det interne systemet for kvalitetssikring. For at et system skal tilfredsstille minimumsstandardene, er det nødvendig at det er skriftliggjort og tilgjengelig, og at det har tydelige beskrivelser av rutiner, roller og ansvar. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal brukes for å følge opp og videreutvikle utdanningskvaliteten.

Fleksible studietilbud er ofte korte ikke-gradsgivende studier. Andelen studenter som går på fleksible studietilbud øker. Studentene utgjør i dag til sammen ca. 29 400 studenter og tilsvarer 10,4 prosent av alle registrerte studenter i Norge (Tilstandsrapporten, 2022*). Studentene er ofte voksne studenter med fulltidsjobb og familie, og studentene er derfor sjelden eller aldri på campus.

NOKUT vil fortelle litt om erfaringer rundt kvalitetsarbeid og læringsmiljø i fleksible utdanninger. Etter pausen får vi presentert eksempler og erfaringer fra sektoren. Foredragsholderne vil fortelle om hvordan institusjonene jobber med læringsmiljø, kvalitetsarbeid og utvikling av fleksible videreutdanninger.

Program

09.00

 • Velkommen
  Peter Brandstrup, kommunikasjonssjef i NOKUT
 • Hva vet vi om kvaliteten på fleksible utdanningstilbud?
  Gerhard Amundsen, seniorrådgiver i avdeling for evaluering og analyse
 • Kvalitetsarbeid og læringsmiljø i fleksible utdanninger
  Frøydis Maurtvedt, seniorrådgiver i avdeling for akkreditering og tilsyn

09.30

 • Politihøgskolens erfaringer med kvalitetsarbeid og læringsmiljø på nettstudiet "Inndragning og pengespor"

  Inger A. E. Coll, politiinspektør ved Politihøgskolen

 • Erfaringer fra Høgskolen i Innlandet
  Kai Tore Bakke, kvalitetsrådgiver i utdanningsavdelingen og Line Kristiansen, prosjektleder ved Handelshøgskolen Innlandet
 • Praktisk erfaring med å vurdere kvalitetstiltak og utfordringer knyttet til kvalitetsarbeidet i fleksible studier
  Ellen Marie Sæthre-McGurik, professor ved NORD universitet

10.15

 • Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne
  ledet av Peter Brandstrup, kommunikasjonssjef i NOKUT

Målgruppe

Webinaret er åpent for alle som ønsker å få mer kunnskap om kvalitetsarbeid. Webinaret er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte ved universiteter og høyskoler som tilbyr fleksible studietilbud.

Webinaret inngår i NOKUTs digitale seminarrekke om kvalitetsarbeid 2023.

Foredragene og eksemplene tar utgangspunkt i kravene fra universitets- og høyskoleloven:

 • § 1-6: Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

* Tilstandsrapporten (HK-dir, 2022: 35) definerer fleksible studietilbud som "desentralisert eller nettbasert undervisning, i motsetning til undervisning ved institusjonen. I programmer med desentralisert undervisning møter studentene fysisk opp til undervisning andre steder enn ved campus, mens nettbasert undervisning omfatter programmer som tilbys som ren nettundervisning eller i kombinasjon med fysiske samlinger. Overlapp i definisjonen av disse to undervisningsformene gjør at det kan være ulik kategorisering av relativt like tilbud."

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: