Norge har fått fire nye fremragende utdanningsmiljøer!

Spenningen er utløst og vi har gått fra å ha fire til åtte Sentre for fremragende utdanning. NTNU, Universitet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer har imponert i denne søknadsrunden. De har vist at de har fagmiljøer som er i utdanningens toppklasse, ikke bare i Norge, men internasjonalt.

“Please pass on my sincerest congratulations to the winners, as we saw some really inspirational leaders, capable of making a significant difference to student’s lives and learning outcomes, and really putting Norway on the map for leading in the field of higher education teaching excellence.”

Sitatet er fra lederen av den høyt kvalifiserte internasjonale komiteen som har vurdert SFU-søknadene, professor Stephanie Marshall. Det er ord jeg håper vinnerne, ja hele Utdannings-Norge, virkelig tar til seg. Disse miljøene er med på å inspirere og vise vei for alle som ønsker å ta norsk utdanning til nye høyder, og de har vist at det nytter å satse. Jeg håper de fem av finalistene som ikke fikk status denne gangen, lar seg inspirere til å videre innsats. For alle har kvaliteter det er grunn til å bygge videre på, og jeg håper at institusjonene er villige til å satse strategisk på disse fagmiljøene i fortsettelsen.

Miljøene som har fått senterstatus er helt i verdenstoppen når det gjelder utdanning. De tilhører svært forskjellige fagfelt, men har til felles at de gjennom utdanning svarer på viktige utfordringer som samfunnet står ovenfor. De har tatt utgangspunkt i eksisterende fremragende utdanning og har gode og innovative planer for videreutvikling gjennom senteret. De ønsker også å dele det de gjør gjennom samarbeid med andre på tvers av institusjoner og fagfelt.

For å sette studenter i stand til å løse problemer må vi vite hvordan de lærer. Derfor er en av sentrenes oppgaver å teste ut nye undervisningsmetoder og å forske på læring og undervisning. De nye sentrene kjennetegnes også ved et stort studentengasjement og involvering av studentene både i utviklingen av selve utdanningene og i visjonen for sentrene.

Utdanning skal bety en forskjell i studentenes liv. Den skal legge grunnlaget for et liv som engasjerte samfunnsborgere og som dyktige medarbeidere i arbeidslivet. Jeg er derfor glad utdanning og viktigheten av god undervisning stadig kommer høyere i bevisstheten, både hos myndighetene og hos ledelsen og ansatte ved universitetene og høyskolene. Jeg satser på at dette bare er starten på en bølge som vil fortsette å endre Utdannings-Norge og som vil gi studentene en stadig bedre utdanning.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er tydelig på at SFU-ordningen er kommet for å bli. Så jeg håper enda flere institusjoner vil delta ved neste utlysning, og at flere fagmiljøer våger å satse og tenke stort. Konkurransen tror jeg kommer til å være enda hardere, så jeg oppfordrer alle som har ambisjoner om å bli fremragende på utdanning, å satse strategisk, være modige og komme i gang med jobbinga først som sist.

Del med andre