Transforming Norwegian Teacher Education – lansering av sluttrapporten fra APT

Den internasjonale rådgivningsgruppen (APT) har lagt fram avslutningsrapporten sin der de anbefaler mindre detaljstyring og midlertidig reformstopp for grunnskolelærerutdanningene.

I 2016 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å opprette og drifte en internasjonal rådgivningsgruppe, som skal bidra til å utvikle grunnskolelærerutdanningene og på den måten stimulere arbeidet med det faglige løftet av nye grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Etter tre års arbeid leverer de anbefalingene sine i en ny rapport.

Ekspertgruppen med internasjonalt ledende lærerutdannere og forskere fra hele verden, ledes av Marilyn Cochran-Smith som er professor ved Boston College.

APT-panelet

– Norges målsetninger for grunnskolelærerutdanningene er veldig ambisiøse og er basert på høye forventninger til studenter, skoler, lærerutdannere og til landets skoleelever. Vi ønsker å bidra til at Norge lykkes med endringen i grunnskolelærerutdanningene, sier hun.

NOKUT-direktør Terje Mørland berømmer rådgivningsgruppen for deres gode og grundige arbeid.

– Gruppen støtter endringen av lærerutdanningene til femårige masterprogram, og de kommer med tydelige anbefalinger for å lykkes med reformen. Jeg håper at rådene vil være nyttige både for lærerutdanningsmiljøene og Kunnskapsdepartementet. Rådene blir også viktig for NOKUTs videre arbeid med utdanningene, sier han.

Lanseringen

UHR-lærerutdanningskonferansen der sluttrapporten skulle lanseres, ble som kjent avlyst. Derfor lanserer ekspertgruppen rapporten sin på video her på NOKUTs nettside.

Se presentasjonene fra den internasjonale ekspertgruppen:

Hør hva forsknings- og høyere utdanningsminister, pedagogstudentene og ledere i utdanningssektoren sier om rapporten og anbefalingene i denne:

Anbefalingene

Forside APT-rapportI rapporten kommer gruppa med flere gode anbefalinger til både myndigheter, som NOKUT og Kunnskapsdepartementet, men også til alle de som utdanner fremtidens lærere i Norge.

Anbefalingene er basert på rammeplaner, nasjonale retningslinjer og sentrale dokumenter som "Lærerutdanning 2025". Panelets erfaringer fra møtene med lærerutdanningsinstitusjonene, skoler og andre parter tilknyttet grunnskolelærerutdanningene har også vært viktig. Videre er anbefalingene basert på panelets egne erfaringer som lærerutdannere og deres internasjonale forskningsbakgrunn.

Teasere før lansering

Les mer om APT-gruppens arbeid