Webinar om Studiebarometeret – videreutvikling

Velkommen til webinar om videreutvikling av Studiebarometeret.

  • Hvor går veien videre for Studiebarometeret?
  • Er det et poeng å beholde kontinuiteten, eller er tiden moden for å tenke nytt?

I kjølvannet av lanseringen i januar pågikk det en svært interessant debatt, der veien videre for Studiebarometeret ble diskutert.

NOKUT ønsker tilbakemeldinger velkommen og inviterer derfor til et webinar mandag 02. november, der tema er videreutvikling av Studiebarometeret, . 

Webinaret vil foregå digitalt, men det legges til rette for at du som følger med kan kommentere både før, underveis og etter møtet er avsluttet.

Kom gjerne med tilbakemeldinger og kommentarer

Program

10:00 – 10:10

Velkommen

Kristin Vinje og Gard Sandaker-Nielsen, NOKUT

10:10 – 10:30

Om Studiebarometeret og noen tanker fremover

Lars Fredrik Pedersen, NOKUT

10:30 – 10:50

Utvikling av Studiebarometeret
– bruk og nytteverdi på MN, UiO

Bjørn Stensaker og Yvonne Halle, UiO

10:50 – 11:05

Studiebarometeret:
Utkast til en bruksanvisning

Bjørn Ervik, OsloMet

11:05 – 11:45

Lunsj

 

11:45 -12:00

Oppsummering av publikums innspill

Gard Sandaker-Nielsen

12:00 – 12:20

Studiebarometeret i kvalitetsarbeid
Nyttig eller ikke?

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, HiØ

12:20 – 12:50

 Hvorfor full revolusjon* er nødvendig
*av Studiebarometeret

Vigdis Vanvik og Lucas Jeno, UiB

12:50 – 13:00

Oppsummering

Ole-Jacob Skodvin, NOKUT

 

Del med andre