NOKUTs akkreditering av nye studietilbud – høyere utdanning

Institusjonene som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier.

Høyskoler uten institusjonsakkreditering må søke NOKUT om akkreditering av alle nye studietilbud.

Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler har selvakkrediteringsrett bachelorgradsnivået for alle fagområder. For fagområdene der institusjonene har rett til å tildele doktorgrad har de selvakkrediteringsrett for studietilbud på både lavere og høyere grads nivå. For fagområder utenom doktorgradsområdene må akkrediterte høyskoler og vitenskapelige høyskoler søke NOKUT om akkreditering av nye mastergrads- og ph.d-studier.

Søknadsfrister

1. mars og 15. september: 1. og 2. syklus
1. november: 3. syklus 

Søkerkurs

Søkerkursene er NOKUTs veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. Målet er å gi deltakerne veiledning slik at søknaden er god nok for videre saksbehandling. Dette innebærer at vi ikke kommer med fagspesifikke råd. Vi går heller ikke konkret inn i eventuelle tidligere avvisninger.

Følg med i kalenderen vår

Les mer om søknadsprosessen

Publikasjoner

Oversikter

Finn informasjon om: