Søkere 2013

Ved søknadsfristens utløp var det 24 søkere. Ni av disse er knyttet til helse- og sosialfagutdanning og åtte er knyttet til matematisk-naturvitenskaplige og teknologiske fag. Andre søknader er blant annet knyttet til lærerutdanning, musikk, arkitektur og vitenskapsteori.

Barratt Due Institute of Music

Buskerud University College

Hedmark University College

Norwegian Academy of Music

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Oslo & Akershus University College of Applied Sciences

Stord/Haugesund University College

Sør-Trøndelag University College

University of Agder

University of Bergen

University of Oslo

University of Tromsø


Les tilbakemeldingene til alle søkerne (pdf)