Vilkår ved kansellering/andre betingelser

Vilkår ved kansellering

  • Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har gått ut.
  • Kansellering før påmeldingsfristen – 100 % refundert.
  • Kansellering etter påmeldingsfrist – ingen refundering.

Andre betingelser

  • I tilfelle sykdom – bruk privat forsikring
  • Dersom du ikke kan komme, kan du gi plassen din til noen andre. Gi beskjed til kontaktpersonen som står på arrangementssiden.
  • Programmet kan endres noe underveis.

Spørsmål? Send e-post til kontaktpersonen som står på arrangementssiden.