NOKUTs mål og virkemidler

Mål og virkemidler for NOKUTs arbeid med norsk utdanning

Overordnede mål

NOKUT skal bidra til

 • at alle utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav, og at flest mulig holder høyt internasjonalt nivå
 • at universiteter, høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader forstår og etterlever regelverket
 • at sektor og samfunn er godt informert om kvaliteten ved universiteter, høyskoler og fagskoler

Virkemidler og roller

NOKUT bidrar til å realisere de overordnede målene gjennom

 • å forvalte regelverk, akkreditere og føre tilsyn (myndighetsrollen)
 • å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden (kunnskapsrollen)
 • å sette viktige temaer på dagsordenen og gi fagpolitiske råd (pådriverrollen)

Strategiske utviklingsmål

NOKUT har i strategiplanen for 2020–2025 satt tre utviklingsmål som rettesnor for utvikling av arbeidet vårt og prioritering av innsatsen:

 • Enklere og mer konsistent regelverk for sektoren
 • Bedre og mer effektivt kvalitetsarbeid ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Mer systematisk og lett tilgjengelig kunnskap om kvalitetstilstanden på fagområde- og studieprogramnivå

Les hele strategien for 2020–2025 (pdf)

Mål og virkemidler for NOKUTs arbeid med utenlandsk utdanning

Overordnet mål

NOKUT skal bidra til

 • at utenlandsk utdanning og kompetanse effektivt kan tas i bruk i Norge

Virkemidler og roller

NOKUT bidrar til å realisere det overordnede målet gjennom

 • å godkjenne eller vurdere personers utdanning fra utlandet (myndighetsrollen)
 • å frambringe, analysere og formidle informasjon om utenlandsk utdanning og systemet for godkjenning i Norge (kunnskapsrollen)
 • å sette viktige temaer på dagsordenen og gi fagpolitiske råd (pådriverrollen)

Strategiske utviklingsmål

NOKUT har i strategiplanen for 2020–2025 satt tre utviklingsmål som rettesnor for utvikling av arbeidet vårt og prioritering av innsatsen:

 • Raskere og mer effektive prosesser for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse
 • Mer systematisk og lett tilgjengelig informasjon om hva utenlandsk utdanning tilsvarer i Norge
 • Bedre kunnskap om resultatene og effektene av godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning

Les hele strategien for 2020–2025 (pdf)