Forskrifter som NOKUT har forvaltningsansvar for

Kunnskapsdepartementet har de siste årene tildelt NOKUT ansvar for en rekke forskrifter innenfor utdanningsfeltet. Her finner du en oversikt over hva dette betyr i praksis, og hvilke forskrifter det gjelder.

Hva betyr det at NOKUT har forvaltningsansvar?

Å ha et forvaltningsansvar innebærer blant annet at NOKUT skal:

  • gi veiledning og informasjon om regelverket
  • følge opp at bestemmelser i forskriftene blir overholdt
  • svare på henvendelser om det bestemte regelverket
  • ha ansvar for å vurdere om det er behov for justeringer i regelverket

Kunnskapsdepartementet har likevel overordnet ansvar for å fastsette og fortolke forskriftene. Henvendelser om regelverket skal besvares av NOKUT, som i tvilstilfeller kan forelegge vår tolking for departementet.

Oversikt over forskrifter NOKUT har forvaltningsansvar for: