Samler lærerutdannerne på nasjonal konferanse

23. og 24. mai samler NOKUT nesten 160 deltakere fra lærerutdanningene og praksisskolene deres til to dager med inspirasjon og diskusjon om grunnskolelærerutdanningene (GLU). Erfaringsdeling, diskusjoner rundt utfordringer og spredning av god praksis er en rød tråd gjennom konferansen.

– Konferansen er en viktig del av NOKUTs arbeid med å stimulere til utvikling av kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene. I løpet av disse to dagene får UH og praksisskoler innspill fra den internasjonale rådgivende gruppen for grunnskolelærerutdanningene og mulighet til å diskutere felles utfordringer og spennende tiltak i arbeidet med å legge om fra bachelorprogrammer til femårige, integrerte masterprogrammer, sier Stephan Hamberg. Han har ansvaret for NOKUTs del av prosjektet. 

Den internasjonale rådgivningsgruppen ledes av professor Marilyn Cochran-Smith. Hun er professor ved Boston College i USA og er en internasjonal autoritet på lærerutdanning med 40 års erfaring.

– Som leder av gruppen er Cochran-Smith opptatt av at den skal bidra med internasjonale perspektiver på lærerutdanning, skape møteplasser for lærerutdannere fra UH og praksisskoler og oppfordre sine norske kolleger til å bruke handlingsrommet de har til å tenke nytt rundt studieprogrammene, sier Hamberg.

Han forklarer at NOKUT er sekretariat for den rådgivende gruppen og hjelper til med det praktiske rundt konferansen og holder i kommunikasjonen med de norske institusjonene. I tillegg henter vi inn informasjon og skriver rapporter for å bidra til kunnskapsgrunnlaget de bruker i arbeidet sitt.

Viktig å involvere fagmiljøene i utviklingen

Dette er den andre nasjonale konferansen i regi av rådgivningsgruppen. NOKUT holder i arrangementet. Siden forrige konferanse har rådgivningsgruppen møtt flere utdanningsmiljøer i Norge.

– Dialogen med fagmiljøene har hatt særlig fokus på masteroppgaven det siste året. De hadde regionale seminarer i Tromsø, Bergen og i Sandvika. Der diskuterte deltakere hva som er en god masteroppgave i GLU. Vi har hele tiden fått svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne. De har satt særlig pris på å se de norske utdanningene i en internasjonal kontekst og å få muligheten til å snakke sammen på tvers av institusjoner og praksisskoler, sier Hamberg.

Deler egne erfaringer

Det vil bli stor aktivitet de to dagene. Fire nyutdannede lærere som har gjennomført masterutdanning kommer for å dele refleksjonene sine rundt egen utdanning. De sju medlemmene av rådgivningsgruppen vil bruke sine egne erfaringer om lærerutdanningsidentitet, forskning og praksis og knytte disse til den norske konteksten.

Gjennom hele konferansen skal deltakerne bidra inn i programmet. Hamberg kan fortelle at så godt som alle fagmiljøene er utfordret til å komme med korte presentasjoner av en god idé eller et initiativ de har jobbet med.

– Hver institusjon får fem minutter og fem slides til å legge fram noe de er stolte av. Det blir mye variasjon og en del bevegelse på scenen, og her kan vi glede oss til godbiter fra grunnskolelærerutdanningene landet rundt.

Råd til kunnskapsdepartementet på nyåret

Rådgivningsgruppen har nå arbeidet i over to år og holdt til sammen seks regionale seminarer. I mai i fjor leverte de sine 10 foreløpige råd til statsråden om hvordan den nye grunnskolelærerutdanningen bør følges opp. 

– På nyåret 2020 vil gruppen komme med sine endelige råd for den videre utviklingen av grunnskolelærerutdanningene. Dette vil være en lengre, forskningsbasert rapport som setter rådene inn i en nasjonal og internasjonal kontekst, avslutter Stephan.

Konferansen vil bli strømmet. Vi oppfordrer deg som følger konferansen på nett om å delta i diskusjonene. Dette kan du gjøre ved å kommentere under direktesendingen på Facebook.

Ikke på Facebook? Fortvil ikke. Du kan også følge konferansen her.

Om rådgivningsgruppen

I 2016 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sette ned en internasjonal rådgivende ekspertgruppe som skulle samarbeide med de ulike utdanningsinstitusjonene. Rådgivningsgruppen skal bidra til at endringen til en masterutdanning fører til gode utdanninger for grunnskolelærerstudenter. Gruppen skal bidra til å finne ut hvordan dette kan gjøres i praksis og samtidig stimulere til et faglig løft i masterutdanningene. Deltakerne er sju høyt ansette utdanningsforskere og lærerutdannere fra USA, Finland, New Zealand, Storbritannia og Sverige.

Les mer om prosjektet og rådgivningsgruppen

Del med andre