Gir råd til lærerutdanningene

Rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene er nå ferdig med den første runden av sine regionale møter med utdanningsmiljøene. Rundt 150 lærerutdannere har deltatt på seminarene i Bergen, Tromsø og Drammen.

Pål Aam i NOKUT sitter i sekretariatet for rådgivningsgruppen. Han ser en klar gevinst ved at rådgivningsgruppen reiser rundt i Norge og møter fagmiljøene.

– På de regionale arbeidsseminarene har utdanningsmiljøene mulighet til å lufte utfordringer og be om råd om konkrete problemstillinger fra den internasjonale rådgivingsgruppen. Seminarene går over to dager, med mange gruppediskusjoner, så de blir godt kjent. Seminarene har gitt rådgivningsgruppen verdifull innsikt i hvordan oppstarten av masterne har gått, forklarer han.

– Det har vært sentralt for rådgivningsgruppen å få størst mulig innsikt i de norske grunnskolelærerutdanningene gjennom å få sektoren i tale på denne måten. Målet er å gi råd der det trengs og støtte opp om positiv utvikling av programmene, fortsetter han.

Gruppearbeid fra seminar i Drammen

Gruppearbeid på seminaret i Drammen. Her deltok utdannere fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder (foto: Nina Fjelde)

Skal bidra til å løfte de nye lærermasterne

Den nye masterutdanningen for grunnskolelærere startet opp høsten 2017. Dette gjør at utdanningene må bli mer forskningsorienterte. Kunnskapsdepartementet ba derfor NOKUT om å opprette en internasjonal rådgivningsgruppe som skal samarbeide med de ulike utdanningsinstitusjonene.

Seksjonssjef Stephan Hamberg i tilsynsavdelingen leder arbeidet i NOKUT.

– Formålet med rådgivningsgruppen er å bidra til at endringen til en masterutdanning fører til gode utdanninger for lærerstudenter. Gruppen skal bidra til å finne ut hvordan dette kan gjøres i praksis og samtidig stimulere til et faglig løft i masterutdanningene, sier han.

Rådgivningsgruppen består av sju høyt ansette utdanningsforskere og lærerutdannere fra USA, Finland, New Zealand, England og Sverige.

Hamberg forklarer at rådgivningsgruppen også er bedt om å utforske andre aspekter av norsk grunnskoleutdanning som kan forbedres. Spesielt skal de se på problemstillinger fra tidligere evalueringer av norsk lærerutdanning. Sammen med utdanningsinstitusjonene og utdannerne skal de ta opp samarbeidet mellom fagdidaktikk, pedagogikk og forholdet mellom teori og praksis.

Viktig å få sektoren i tale

Rådgivningsgruppen har holdt seminarer i Bergen og Tromsø. Det siste seminaret var i Drammen.

– Vi ser at dette har fungert veldig bra. De institusjonene som har deltatt på seminarene er positive til at de der ikke bare møter rådgivningsgruppen, men også praksisskolene. Diskusjonene dem imellom har væt nyttige, sier Hamberg.

På seminaret i Drammen tok de blant annet opp:

  • Hva er en forsknings- og utviklingsbasertbasert grunnskolelærerutdanning og hvordan kan man integrere forskning i de nye femårige masterprogrammene?
  • Hvordan skal masteroppgaven se ut og hva er den nødvendige kompetansen og ressursene som trengs for veiledningen av masteroppgavevene?
  • Hvordan forberede studenter best mulig til praksisen og hvordan få til et best mulig samarbeid mellom lærerutdannere, praksisskoler og studenter?
  • Hvordan kan de norske grunnskolelærerutdanningene bli mer internasjonale?

For å samle trådene fra de regionale seminarene og avgjøre hva som blir de viktigste temaene framover inviteres grunnskolelærerutdannere og skolefolk til et nasjonalt seminar i Oslo 28. og 29. mai. Rådgivningsgruppen vil her ta tak i temaer og utfordringer som har kommet opp på de regionale seminarene. Les mer om seminarene og representantene fra rådgivingsgruppen

Møter statsråden i mai

I mai skal rådgivningsgruppen også møte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø for å gi sine første råd.

– Rådgivningsgruppen sier de har fått mye verdifull informasjon gjennom møtene med fagmiljøene, noe som har gjort arbeidet framover lettere for dem. Gruppen er nå bedre i stand til å legge et løp for resten av prosjektperioden fram til at de skal gi sine råd, først direkte til statsråden og så i sluttrapporten i 2019. Vi i NOKUT skal møte prosjektgruppen i februar for å gå gjennom rammefaktorene og lovverket med dem, avslutter Hamberg.

Flere regionale seminarer til høsten

Høsten 2018 blir det en ny runde med regionale arbeidsseminarer som leder opp til et nasjonalt seminar i 2019. Mot slutten av 2019 kommer ekspertgruppa med en avsluttende rapport med sine råd til sektoren, departementet og NOKUT.

Les mer om rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene

Del med andre