Ekspertgruppen møter grunnskolelærerutdannerne på regionale seminarer

Den internasjonale rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene organiserer regionale arbeidsseminarer i Bergen, Tromsø og Drammen. Gruppen ønsker å bli bedre kjent med de ulike utdanningene og få innblikk i hvordan oppstarten av masterutdanningene har vært. De vil også plukke opp tema og utfordringer gruppen kan gi gode råd rundt framover, og bidra til erfaringsutveksling mellom de forskjellige utdanningene.

På de regionale arbeidsseminarene vil rådgivingsgruppen være i dialog med de ulike utdanningsmiljøene for å høre om hvordan det går med oppstart av de nye masterprogrammene og hvilke utfordringer de vil møte fremover. Målet er å gi råd der det trengs og støtte opp om positiv utvikling av programmene.

Hvert regionalt seminar vil vare i to dager:

  • Bergen, 23.–24. oktober (deltakere: Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen og Høgskulen i Volda)
  • Tromsø, 31. oktober–1. november (deltakere: NTNU, Nord universitet, Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Sámi allaskuvla)
  • Drammen, 7.–8. desember (deltakere: Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Agder)

På dag 1 skal rådgivingsgruppen møte representanter fra lærerutdanningene. På programmet står gruppediskusjon og erfaringsutveksling mellom de ulike lærerutdanningene. Gruppediskusjonene vil blant annet dreie seg om særpregene og mulighetene til hver institusjons GLU-programmer, fremskrittene hver institusjon har gjort på GLU-programmene så langt, og utfordringer og problemer rundt de nye GLU-programmene.

På dag 2 skal rådgivingsgruppen møte både representanter fra lærerutdanningene, representanter fra praksisskoler knyttet til utdanningene, og en gruppe studenter fra vertsinstitusjonen. Gruppen legger igjen opp til gruppediskusjon, i tillegg til fellesinnslag og paneldiskusjon med studentene. Et medlem av rådgivingsgruppen vil også holde et keynote-foredrag.

Om representantene fra rådgivergruppen

Arbeidsseminaret i Bergen

Bilde: Mikael Alexandersson og Alis Oancea
Mikael Alexandersson og Alis Oancea

Professor Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet, Sverige

Professor Alis Oancea, University of Oxford

Arbeidsseminaret i Tromsø

Bilde: Viv Ellis og Auli Toom
Viv Ellis og Auli Toom

Professor Viv Ellis, King’s College London, Storbritannia

Professor Auli Toom, Helsingfors universitet

Arbeidsseminaret i Drammen

Bilde: Karen Hammerness, Marilyn Cochran-Smith og Lexie Grudnoff
Karen Hammerness, Marilyn Cochran-Smith og Lexie Grudnoff

Forskningsdirektør Karen Hammerness, American Museum of Natural History

Professor Marilyn Cochran-Smith, Boston College, USA (leder)

Associate Professor Lexie Grudnoff, The University of Auckland, New Zealand

 

Tilbake til prosjektsiden