NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger

Hvordan kan NOKUT bistå flyktninger som faller utenfor våre ordinære godkjenningsordninger for høyere utdanning? Dette var utgangspunktet for å igangsette pilotprosjektet NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger.

– Resultatene fra prosjektet er positive. Det er ønskelig å etablere kvalifikasjonspasset som et supplement til NOKUTs godkjenningsordninger. I første omgang viderefører vi prosjektet ut 2016. Finansiering av en eventuell videreføring utover 2016 besluttes senere, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Hvem er i målgruppen for kvalifikasjonspasset?

NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger er tenkt som et tilbud til den økende gruppen av flyktninger som søker om godkjenning, men som ikke kan inkluderes i NOKUTs generelle godkjenning og heller ikke faller inn under NOKUTs godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen), som er spesialtilpasset flyktninger. Dette er søkere som:

  • ikke har tilstrekkelig gode språkkunnskaper i engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk,
  • ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge eller
  • ikke har en fullført kvalifikasjon innen høyere utdanning.

En vurdering med NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger vil være langt mindre ressurskrevende enn en vurdering i UVD-ordningen.

Hva er NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger?

NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger er en standardisert uttalelse fra NOKUT som inneholder informasjon om søkerens høyeste oppnådde kvalifikasjon, arbeidserfaring, språkkompetanse, i tillegg til råd og veiledning om veien videre. Dokumentet inneholder informasjon om hvilken dokumentasjon som er lagt til grunn i den individuelle vurderingen. NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger har begrenset gyldighetsdato og er gyldig i tre år. Målet er at søkerne i løpet av dette tidsrommet får anledning til å komme i arbeid eller videre studier, forbedre språkkunnskaper, eller – om de fortsatt har behov for det – søke om formell godkjenning eller autorisasjon.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er basert på NOKUTs utviklede metodologi for vurdering av flyktningers kompetanse, som vi blant annet har lagt til grunn i forslaget fra NOKUT og UK NARIC til EU-kommisjonen og andre internasjonale organisasjoner fra september 2015 om European Qualifications Passport for Refugees.

 

 

Del med andre