Seks av ti besto nasjonal deleksamen i matematikk

Svake resultater fra høstens nasjonale deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanningene.

Resultatene fra høstens nasjonale deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene trinn 1–7 og 5–10 er nå sammenstilt, og resultatene er dessverre ikke oppløftende. Antallet studenter som gjennomførte eksamen, går også noe ned sammenlignet med tidligere.

Totalt var det om lag fire av ti som strøk på de to eksamenene, og antallet som stryker, er høyere enn noen gang. Det bekymrer NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Det er trist å konstatere at resultatene på disse eksamenene ikke har blitt bedre. I evalueringene NOKUT gjør av lærerutdanningene i Norge, ser vi at det er mange som gjør veldig mye riktig for norske lærerstudenter. Men i dette faget er det dessverre fortsatt mange studenter som får dårlige resultater, forteller Vinje.

Hun føler seg trygg på at eksamenen er godt forankret, og at den tester studentene på en god måte.

– NOKUT og eksamensgruppen skal nå evaluere årets eksamen, slik vi alltid gjør. Men ettersom både eksamensgruppene og sensorene er anerkjente fagfolk fra de ulike lærestedene, så er det faglige grunnlaget for denne eksamenen godt forankret, sier NOKUT-direktøren.

Markert forskjell mellom vår og høst

Nasjonal deleksamen i matematikk gjennomføres to ganger i året, i mai og november. Det er om lag 1600 studenter, fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder. Det er flere studieprogrammer på grunnskolelærertrinn 1–7 som avholder ordinær eksamen på våren enn på høsten. Resultatene er gjennomgående noe dårligere i høstsemesteret, men noe av dette kan forklares med at det er flere konte-eksamener som avholdes på høsten. Det å sammenligne tallene for vår og høst direkte kan derfor være noe misvisende.

Del med andre