Nasjonal deleksamen: Bedre resultater for sykepleierstudentene

Hver fjerde student stryker fortsatt på eksamen. Men antallet går noe ned ved årets gjennomføring, i det som var tidenes største, målt i antall kandidater.

Etter år sterkt preget av koronapandemien, ligner årets resultater fra nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi mer på de vi så før pandemien gjorde sitt inntok i Norge.

Gjennomsnittskarakteren er tilbake på nivå med resultatene fra 2016–2019 til tross for at strykprosenten fortsatt er noe høyere. NOKUT-direktør Kristin Vinje gleder seg over bedring av resultatene.

– Mange av de som tar denne eksamenen kommer rett fra videregående og er førstesemesterstudenter. Pandemien gjorde at disse studentene knapt hadde hatt en eksamen før de tok denne. At så mange har mestret denne krevende eksamenen er veldig bra, og noe studentene kan være stolte av, sier Kristin Vinje.

Rekordmange toppkarakterer

På høstens eksamen fikk 9,2 % av studentene karakteren A, noe som er den høyeste andelen noensinne. I tillegg går strykprosenten marginalt ned fra 25,2 % i 2021 til 25,1 % i 2022, men er fortsatt høyere enn tidligere år.

Karakterfordeling AFB høsten 2022

NOKUT-direktøren mener at strykprosenten fortsatt er høy, men at det ikke er aktuelt å lempe på kravene på eksamen.

– Vi ser at det er studenter i hele landet som har gjort det godt, og det er vi glade for, men det er fortsatt en del som har litt å jobbe med for å bestå denne eksamenen. Fra vår side er det ikke aktuelt å lempe på kravene for å få flere gjennom, men heller prøve å inspirere institusjoner og studenter til å gjøre det enda litt bedre på neste forsøk, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Eksamenen er utarbeidet av en eksamensgruppe som består av faglærere, emneansvarlige og andre eksperter på fagfeltet. I tillegg har Norsk sykepleierforbund Student bidratt med å utarbeide den.

Lovisenberg diakonale høgskole på topp

Et av de viktigste målene med nasjonal deleksamen er at den skal inspirere og bidra til erfaringsutveksling på tvers av institusjonene. Her kan Lovisenberg diakonale høgskole være en naturlig kandidat. Der fikk hver tredje kandidat toppkarakter på denne eksamenen, samtidig som de hadde den laveste strykprosenten i landet.

Karakterfordeling institusjoner (pdf)

Del med andre