Endringer i studier akkreditert av NOKUT – vanlige spørsmål

For studier akkreditert av NOKUT vil dere kunne gjøre endringer innen de akkrediterte emnene uten å søke om dette. Dersom endringene fører til at studiet får et annet/utvidet fagområde eller det totale læringsutbyttet endres, skal dere søke om et nytt studium til de ordinære søknadsfristene.

Dere må til enhver tid holde rede på de endringene som er gjort i de akkrediterte studiene, slik at disse kan legges frem ved et eventuelt tilsyn.

NOKUT mottar flere henvendelser om hvordan institusjonene skal forholde seg til kravene i kapittel 2, om akkreditering av studier med tilhørende merknad:

"Institusjoner uten selvakkrediteringsfullmakt kan ikke opprette nye fag eller emner utenfor fagområdet til et akkreditert studietilbud på det aktuelle nivået, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3."

Vanlige spørsmål

Nedenfor har vi har tatt utgangspunkt i noen konkrete spørsmål og svar: