Viktig satsing på godkjenning av utenlandsk fagutdanning

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at det opprettes en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning på videregående nivå. I tillegg er det tidligere varslet at det vil etableres en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

I NOKUT ser vi fram til å gå i gang med å løse ett nytt viktig oppdrag på vegne av fellesskapet. Dette er godkjenning på et nytt utdanningsnivå, men NOKUT er allerede godt kjent med utenlandske utdanningspapirer på videregående nivå. Godkjenning av utenlandsk utdanning blir stadig viktigere, i takt med at det kommer flere flyktninger og arbeidsinnvandrere til Norge. For mange gjør godkjente papirer veien inn i norsk arbeidsliv lettere. At innvandrere kjapt kan få brukt kompetansen sin i Norge, uavhengig av hvilket utdanningsnivå den er på, er viktig både for hver enkelt og for samfunnet som helhet. Norsk arbeidsliv er dessuten på mange områder avhengig av den unike kompetansen innvandrere kommer med.

Regjeringen har med dette tatt et viktig initiativ til å tette hull i dagens godkjenningsordninger. Med de nye ordningene får vi et mer helhetlig system for godkjenning av utenlandsk utdanning, men det er fortsatt en vei å gå. Det er mange flere enn NOKUT som godkjenner utenlandsk kompetanse. De som skal jobbe i regulerte yrker, som for eksempel sykepleiere og leger, trenger en autorisasjon. I dag er det 18 autorisasjonskontorer, underlagt 12 departementer. Framover trenger vi å få til bedre samordning og gjøre det enklere for søkerne å navigere i godkjenningsjungelen, for eksempel gjennom en felles søknadsløsning. Det er også viktig å bedre løsninger for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent fullt ut. Det må bli enklere for denne gruppen å supplere kompetansen de får godkjent med videre utdanning i Norge. Det håper vi blir adressert i meldingen om livslang læring og utenforskap som regjeringen har varslet kommer til våren.

Del med andre