Siste innspurt for Studiebarometeret

Gjennomføringen av årets nasjonale studentundersøkelse går mot slutten. Innspurten blir avgjørende for om vi når ambisjonen om en svarprosent på 40 %.

For to uker siden sparket vi i gang andre runde med Studiebarometeret. Nesten 60 000 2. og 5. års bachelor- og mastergradsstudenter mottok årets spørreskjema. Litt over 30 % av studentene har hittil svart på undersøkelsen. Det er bra så langt, for på samme tid i fjor var tallet kun 22 %.

Men ambisjonen er fortsatt en samlet svarprosent på minst 40 %. Skal Studiebarometeret bli den kunnskapsbasen institusjonene, studentene, Kunnskapsdepartementet og vi i NOKUT ønsker, blir oppløpet til 4. november helt avgjørende. Jo høyere svarprosent, jo bedre kunnskap får vi om hvordan studentene vurderer ulike sider ved utdanningssituasjonen sin.

Universitetene og høyskolene kan selv følge med på svarprosenten, som viser en sterk variasjon mellom institusjonene. Før siste innspurt går det en særlig oppfordring ut til utdanningsinstitusjonene med relativt lav svarprosent. Innsatsen må legges ned i de studieprogrammene der deltakelsen er dårligst.

I NOKUT registrerer vi mye av aktivitetene og engasjementet rundt Studiebarometeret. Under-søkelsen og dens betydning i arbeidet med studiekvalitet har fått spalteplass i studentmediene, på rektor-blogger og diskuteres hyppig i sosiale medier. På Twitter ser vi ulike (og unike) måter å pakke inn budskapet på for at det skal treffe studenter og medstudenter:

I NOKUT vil vi følge nøye med på svarprosenten frem mot målstreken.

Til rektorene vil jeg til slutt si: Engasjerer dere sammen med representanter for studentene og de fagansatte for å få opp svarprosenten.

Til forelesere vil jeg si: Prioriter litt tid i undervisningen til å fortelle studentene hvorfor deltakelsen deres teller.

Og til hovedpersonene, studentene, vil jeg si: Din stemme er viktig. Bruk den nå!

Del med andre