NOKUT-konferansen 2020: (Re)Vurdering

Program

Se opptak fra konferansen

09.00   Registrering og kaffe

09.30   Velkommen

09.45   Hvorfor har vi eksamen - er det behov for nytenking? Hva er hindringene for utvikling av andre vurderingsformer? Er NOKUT, institusjonene eller studentene bremseklossen?
Rundeborddiskusjon

10.30   Pause

10.45   Meningsskapende samsvar - hvordan ligger vi an, hva skal til og hvem har ansvaret?
Arild Raaheim, professor, UiB

11.30   Lunsj

12.30   Vurdering som utdanningsfaglig kompetanse. Hva betyr det, hva innebærer det og hvorfor trenger vi det?
Anna Steen-Utheim, seniorrådgiver, BI

13.00   Vurderingspraksis: Hva betyr det å tenke nytt? Hva skal til for å lykkes? To eksempler fra Talida, UiB
Lone Holst, førsteamanuensis, UiB
Marco Hirnstein, professor, UiB

13.45   Pause 

14.00   Vurderingspraksis:
Concept Cartoons: Hvordan bruke eksamen til utvikling av undervisning?
Øystein Guttersrud, førsteamanuensis, OsloMet, og Heidi Kristine Grønlien, førsteamanuensis, HiØ

Eksamen: Fra huskekonkurranse til læring
Ola Barkved, universitetslektor, UiS

14.45   Panelsamtale: Hva skal vi med karakterer? Tid for revurdering

  • Christian Jørgensen, professor, UiB
  • Terje Mørland, administrerende direktør, NOKUT
  • Marte Øien, leder, NSO
  • Ragnhild Hennum, dekan juridiske fakultet, UiO

15.30   Vel hjem