240 millioner kroner til Norges fremste utdanningsmiljøer

Norges fremste utdanningsmiljøer ble hyllet med heder, ære og priser da NOKUT samlet 400 gjester til Utdanningsfest.

Blant dem som ble hyllet på scenen, var Universitetet i Oslo, NTNU og Høgskolen på Lillehammer. De kan alle smykke seg med ett eller flere nye Sentre for fremragende utdanning (SFU).

– Jeg vil gjerne gratulere alle de nye Sentrene for fremragende utdanning. De er med på å inspirere alle som etterstreber høy kvalitet. De skal være med å vise vei når vi nå har ambisjoner om å løfte utdanningskvaliteten også i bredden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han lover flere tiltak for å heve utdanningens status i en ny stortingsmelding som er ventet på nyåret.

Kunnskapsministeren delte ut SFU-status sammen med NOKUT-direktør Mørland.

– Miljøene som har fått senterstatus er helt i verdenstoppen når det gjelder utdanning. De tilhører svært forskjellige fagfelt, men har til felles at de gjennom utdanning svarer på viktige utfordringer som samfunnet står ovenfor, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Nasjonal prestisjeordning

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som belønner forskning på og utvikling av utdanning. Miljøene som fikk status utdanner studenter innenfor film, entreprenørskap, fysikk og IT. Til sammen kan miljøene motta 240 millioner kroner årlig i en tiårsperiode.

 – For å sette studenter i stand til å løse problemer må vi vite hvordan de lærer. Derfor er en av sentrenes oppgaver å teste ut nye undervisningsmetoder og å forske på læring og undervisning. Sentrene kjennetegnes også ved et stort studentengasjement og involvering av studentene både i utviklingen av selve utdanningene og i visjonen for sentrene, sier Mørland.

Utdanningskvalitetsprisen til NMBU

I løpet av kvelden ble også Utdanningskvalitetsprisen for 2016 delt ut. Det var NMBU som stakk av med prisen på 1 million kroner for å ha utviklet og oppnådd stor internasjonal suksess med en undervisningsmodell i mastergradsstudiet i agroøkologi. Undervisningsmodellen bidrar til å sette studentene i stand til å løse komplekse, globale utfordringer gjennom deltakelse, involvering, refleksjon og dialog.

– Vinneren viser at systematisk satsing på utdanningskvalitet gir resultater. Jeg er overbevist om at studentene lærer mer når de må gå inn i reelle problemstillinger og reflektere over sine erfaringer underveis, slik som de gjør på dette masterstudiet, sier kunnskapsministeren som delte ut prisen.

– Mye å feire i høyere norsk utdanning

Utdanningsfest trakk over 400 gjester til Posthallen, med en rekke sentrale aktører fra sektoren til stede i salen. Utover prisutdeling fikk publikum inspirasjonsforedrag fra sjefen for McKinseys Oslo-kontor, Martin Bech Holte, og toppidrettsutøver Birgit Skarstein.

Det er første gang NOKUT arrangerer Utdanningsfest som del av NOKUT-konferansen om høyere utdanning. Direktør Mørland utelukker ikke at dette kan komme til å bli et årlig arrangement.

– Forskningsrådet har feiret forskningen gjennom en egen festaften i mange år. Hvorfor skal ikke vi gjøre det samme? Det er mye å feire i norsk høyere utdanning, og kanskje kan vi også gjennom dette arrangementet vise hvordan utdanning og forskning spiller på samme lag.

 

Del med andre