Lyser ut opptil seks nye Sentre for fremragende utdanning

Høsten 2015 ble det annonsert at prestisjeordningen Sentre for fremragende utdanning videreføres. Nå er det klart at NOKUT vil lyse ut tre til seks nye sentre. Denne gangen kan utdanningsmiljøene søke om hele åtte millioner kroner.

NOKUT-direktør Terje Mørland kaller tildelingen en historisk satsning på utdanningskvalitet:

– Bevilgningen for SFU-ordningen i 2016 har økt med hele 25 millioner kroner. Det at Kunnskapsdepartementet nå har besluttet å gi nye sentre anledning til å søke om mellom fire og åtte millioner kroner i årlige midler bidrar til økt handlingsrom for fagmiljøene. Det gir dem også mulighet til å "satse stort". Tildelingene er historisk og en seier for alle som arbeider med utdanningskvalitet på dette nivået. NOKUT har stor tro på ordningen, og jeg ser frem til å følge med på årets utlysning av nye sentre.

Ny praksis i tildeling av midler

Søknadsrunden for nye SFU-er åpner i februar. Nytt av året er praktiseringen av differensierte tildelinger.

– Tidligere har NOKUT lyst ut et bestemt antall sentre med et fastsatt beløp på tre millioner kroner. Differensierte tildelinger innebærer at søkerne nå kan søke om midler fra fire til åtte millioner kroner. Endringen betyr at vi kan få seks sentre på det meste, men at det også at det kan bli færre, forklarer Mørland.

Totalt skal om lag 24 millioner kroner deles ut til nye SFU-er. Størrelsen på tildelingene per senter, og dermed det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres. Søknadene skal vurderes nøye av en internasjonal ekspertkomité som NOKUT i disse dager jobber med å sette sammen.

Alle fagmiljøer oppfordres til å søke

NOKUT og Kunnskapsdepartementet håper på gode søknader fra alle fagmiljøer. Den offisielle utlysningen, sammen med frister og kriterier for ordningen, kommer i slutten av februar.  

Miljøene som tildeles SFU skal vise til fremragende utdanning, gode resultater, ha bred kunnskap om hva som er gode undervisnings- og læringsmetoder og ha høye ambisjoner for videreutvikling og spredning av kunnskap og erfaringer.

Har du spørsmål om utlysningen? Ta kontakt med NOKUT på sfu@nokut.no

Les mer om SFU-ordningen

Del med andre