Sensitive personopplysninger

Etter GDPR art. 9 nr. 1 defineres sensitive personopplysninger som personopplysninger om:

  • Rasemessig eller etnisk opprinnelse
  • Politisk oppfatning
  • Religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap
  • Genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person
  • Helseopplysninger
  • En fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering