NOKUT lanserer nye søknadsportaler for høyskoler, universiteter og fagskoler

Alle akkrediteringssøknader om utdanningstilbud kan leveres gjennom den nye løsningen.

Fra 1. desember kan høyskoler, universiteter og fagskoler som ønsker å sende inn en søknad om utdanningstilbud til NOKUT, sende den gjennom en av de nye søknadsportalene til NOKUT.

Bakgrunnen for at NOKUT har utviklet nye søknadsportaler er at dagens saksbehandlingssystem overføres til HK-dir fra 1. januar, når de overtar ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning.

Til tross for at søknadsportalene lanseres nå, er ikke all funksjonalitet helt på plass, forteller tilsynsdirektør Nina Waaler.

– For institusjonene vil den nye portalen nok oppleves som enklere i bruk enn den gamle. Men sett i lys av NOKUTs ressurssituasjon, har vi lansert portalene med et minimum av hva vi trenger i dag. Målet er å bygge videre på denne grunnmuren i fremtiden, forteller Nina Waaler.

Oppdateringer og informasjon om nye funksjoner vil bli kommunisert til brukerne direkte i portalene, og i brev til institusjonene.

Gjennomgang på webinar

Institusjonene er allerede varslet om de nye portalene gjennom informasjonsbrev, men NOKUT vil også arrangere to webinarer, der funksjonaliteten i portalene blir gjennomgått. Det vil også være anledning til å stille spørsmål til både NOKUT og utviklerne av portalene.

Begge webinarene arrangeres 8. desember.

Les mer: Webinar for høyskoler og universiteter
Les mer: Webinar for fagskoler

Del med andre