Fagskoletilbud som ikke er akkreditert

Det kan være flere årsaker til at utdanninger ikke er oppført i NOKUTs oversikt over akkrediterte utdanninger. Årsaker kan for eksempel være:

  • At fagskolen ikke har søkt utdanningen akkreditert
  • At tilbudet ikke er ferdig behandlet i NOKUT
  • At tilbudet ikke er akkreditert av NOKUT
  • At tilbudet er nedlagt
  • At fagskolen har fagområdeakkreditering innenfor et begrenset fagområde som gjør at de har akkreditert utdanningen selv

Kun de utdanningene som ved opptak av studenter har akkreditering fra NOKUT, gir rett til lånekassestøtte.