Oppstart for nye sentre for fremragende utdanning: – Den norske ordningen er unik og har stort potensiale

Fremtidsrettede, tverrfaglige og sterke på studentinvolvering. Dette er kjennetegnene på de nye sentrene for fremragende utdanning (SFU-ene) ifølge lederen av ekspertkomiteen.

I dag arrangerer NOKUT oppstartssamling for de nye sentrene. Her samles de fire nye sentrene CCSE, CEFIMA, ENgage og ExcITEd og de fire eksisterende sentrene bioCEED, CEMPE, MatRIC og ProTed.

– De nye sentrene vil presentere seg, og det vil bli mange muligheter for utveksling av erfaringer og gode råd. Kanskje ser vi også begynnelsen på nye samarbeid mellom sentrene? sier Helen Bråten, som er prosjektleder for SFU-ordningen.

Bilde: Stephanie MarshallSentre med stort potensiale

Den andre halvdelen av dagen vil professor Stephanie Marshall holde en workshop. Marshall er leder av Higher Education Academy i England og var leder for ekspertkomiteen som vurderte fjorårets SFU-søknader. Deltakerne kommer fra SFU-ene og de fem finalistene som nesten oppnådde SFU-status. Marshall tar opp evaluering av denne typen initiativer (såkalt "impactevaluering"), som er et område der hun ser muligheter for videre utvikling både for sentrene og norsk høyere utdanning generelt.

 Når det er sagt, ser Marshall at sentrene allerede har oppnådd mye og at det ligger stort potensiale i det de ønsker å gjøre:

– SFU-ene er veldig fremtidsrettede og søker tverrfaglige tilnærminger som vil gjøre kandidatene klare for fremtiden, spesielt når det gjelder å takle komplekse, globale utfordringer. Det er veldig tydelig at studentinvolvering har stått sentralt gjennom utviklingen, skrivingen og evalueringen av søknadene om SFU-status i Norge. Dette er del av hvorfor jeg mener at sentrene har, og vil fortsette å ha, stor påvirkning, sier Marshall.

– SFU-ordningen er en unik og gjennomtenkt tilnærming til fremragende utdanning

Marshall mener at Norge har en unik og godt gjennomtenkt tilnærming til å inspirere til fremragende utdanning gjennom SFU-ordningen:

– Det at Norge har sett behovet for en langsiktig tilnærming der man bruker "snøballmetoden" gjennom å starte smått for så å bygge videre, skaper et stort potensiale for endring av akademikeres hjerter, hoder og handlinger. Jeg tror dette vil ha stor effekt på studenters læringsutbytte. Et solid grunnlag har blitt lagt, og sentrene har allerede vist at de kan gjøre en forskjell, ikke bare i Norge, men også utenlands.

SFU-ordningens fokus på relevante endringer i studieprogrammer og pedagogisk innovasjon gjør ordningen unik og effektfull sammenliknet med andre initiativer utenfor Norge, ifølge Marshall.

I tillegg er det få kvalitetsorganer i andre land som kombinerer rollen som kvalitetssikrer og kvalitetsutvikler på den måten som NOKUT gjør. Det å ha denne kombinasjonen i ett og samme organ fremstår for Marshall som verdifullt:

– SFU-ene kan tilby en rekke casestudier på "hva som virker", noe som driver kvaliteten videre fra minstekrav. Dette er en stor ressurs for et hvert kvalitetsorgan, konkluderer Marshall.


ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship (NTNU og Nord universitet)


CCSE – Center for Computing in Science Education (Universitetet i Oslo)


CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts (Høgskolen i Lillehammer)


ExcITEd – Excellent IT Education (NTNU og Nord universitet)

 

Del med andre