NOKUTs aktivitets- og forklaringsplikt 2023

Vi jobbar for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgåver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetjing, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjonar av desse grunnlaga.

Første delen av denne framstillinga beskriv faktisk tilstand for kjønnslikestilling på nokre område. I andre del av framstillinga beskriv vi kva NOKUT har gjort i arbeidet for auka likestilling og mot diskriminering på dei ulike diskrimineringsgrunnlaga.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Del 2: Arbeidet vårt for likestilling og mot diskriminering