Program – NOKUTs fagskolekonferanse 2017

Programmet er utviklet i samarbeid med Nasjonalt fagskoleråd.