5. juni 2019: Hvordan få til god praksis i utdanninga?

I en tid der praksis blir satset på og prioritert må vi se til og lære av de gode eksemplene. Vi spurte:

  • Hvordan sikrer vi at studentene får en god og relevant praksiserfaring?
  • Hva kan ulike fagområder lære av hverandre?
  • Hva får arbeidslivet ut av kontakten med studentene og studiestedene?

Praksis i utdanning er et satsningsområde for NOKUT. Med vårt pågående prosjekt Operasjon praksis vil vi innhente informasjon som kan brukes til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av praksis. På frokostmøtet legger vi frem rapporten Praksis i høyere utdanning – gode eksempler, en delrapport i praksisprosjektet.

Dette er noe som også prioriteres høyt av UiA. Universitetet har en ambisjon om at alle studieprogrammer skal ha tilbud om praksis. I tillegg har Regjeringen varslet en stortingsmelding om praksis, som skal legges frem våren 2021.