Kontakt oss

Åpningstider

Kl. 8.00–15.30 (15. september–14. mai)
Kl. 8.00–15.00 (15. mai–14. september)

OBS! Besøkstid avdeling for utenlandsk utdanning: torsdag kl. 9–12

Alle besøkende vil bli bedt om å vise legitimasjon ved oppmøte.

Telefon | E-post

Sentralbord for hele NOKUT: 21 02 18 00
E-post: postmottak@nokut.no

For fagspørsmål om utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjoner

Telefon: 21 02 18 60 (Mandag og tirsdag kl. 12–15)
E-post
utland@nokut.no (Det kan ta inntil fem virkedager før du får svar på en henvendelse sendt per e-post.)

Pressehenvendelser

Presse

Faks

21 02 18 01

Postadresse

NOKUT
Postboks 578
1327 Lysaker

Besøksadresse

Drammensveien 288

Besøkstid (avdeling for utenlandsk utdanning)

Torsdag kl. 9–12

Fakturaadresse

NOKUT, Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Elektronisk faktura

985042667

Organisasjonsnummer

985 042 667MVA

Kontonummer

8276 01 02373