11. september 2018: Om praksis

Det blåser en praksisvind over norske universiteter og høyskoler. "Alle" vil ha (mer) praksis, samtidig som utdanninger med etablert praksisdel har store utfordringer. Det er mange stemmer, ønsker og antakelser om temaet - ikke minst når det kommer til hvordan problemene skal løses.

NOKUT presenterte rapporten "Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning". Rapporten er en analyse av fritekstsvarene fra Studiebarometeret og viser frem noen opplevelser fra dem som bokstavelig talt kjenner utfordringene på kroppen, nemlig studentene selv. 

Etter presentasjonen snakket vi med

  • praksisveileder Torgeir Holgersen (Blindern vgs.)
  • praksisveileder Karin Kvande Anda (Oslo universitetssykehus)
  • prodekan Ingrid Narum (OsloMet – storbyuniversitetet)
  • undervisningsleder Kirsti Lyngvær Engelien (UiO – Det utdanningsvitenskapelige fakultet)
  • professor i statsvitenskap, Tora Skodvin
  • forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
  • rektor Dag Rune Olsen (Universitetet i Bergen)
  • avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne Cathrine Hjertaas
  • NOKUT-direktør Terje Mørland
  • NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen

Les hele rapporten Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning (pdf)

Les presentasjonen fra analysedirektør Ole-Jacob Skodvin (pdf)