13. september 2019: Ett år med praksis – hva har vi lært og hva nå?

Studenter er kritiske til kvaliteten på praksisdelen i studiet og opplever at tilfeldigheter ofte avgjør om praksisoppholdet blir vellykket, kunne vi slå fast for ett år siden. Siden har vi brukt tiden på å øke kunnskapen om hvorfor det er slik.

Det siste året har vi tatt et grundig dypdykk i praksistilstanden og samlet kunnskapen i 13 delrapporter og en samlerapport. Sistnevnte ble lansert på NOKUT-frokost 13. september.

Ingvild Andersen Helseth og Stein Erik Lid fra NOKUT presenterte hovedfunn fra rapporten. Deretter kom statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch nærmere inn på regjeringens arbeid med praksis. Vi fikk også høre fra noen som har knekt den vanskelige praksiskoden i helseutdanning. Lovisenberg Diakonale Høgskole er blant studiestedene hvor studentene er mest fornøyde med praksisen og de har fått gode tilbakemeldinger fra NOKUTs sakkyndige. Sammen med sin samarbeidspartner St. Hanshaugen Omsorgssenter delte de sine råd og erfaringer med oss.

Møtet ble avsluttet med en panelsamtale med blant annet NSO-leder Marte Øien, HVL-rektor Berit Rokne og NOKUT-direktør Terje Mørland. De diskuterte hva som bør gjøres på kort og lengre sikt for sikre at studentene får den arbeidslivsrelevansen og praksisen både de og samfunnet er avhengig av at de får.

Les rapporten Kvalitet i praksis – utfordringer og muligheter (pdf)