Vanlige spørsmål ved søknad om SFU-midler

Under gir vi svar på spørsmål vi får i forbindelse med utlysning av SFU-midler.