NOKUT – året

NOKUT utarbeider kvart år ein kort og generell samfunnsrapport som vi kallar NOKUT – året (...). Denne rapporten inneheld orienteringa til direktøren, ein kort status for ansvarsområda våre, i tillegg til fleire artiklar relaterte til aktivitetar og analysar av verksemda vår det aktuelle året.