NOKUT – året

Dette er ein kort og generell samfunnsrapport som inneheld orienteringa til direktøren, ein kort status for ansvarsområda våre, i tillegg til fleire artiklar relaterte til aktivitetar og analysar av verksemda vår det aktuelle året. Frå 2020 gjekk me over til å kun lage ein årsrapport, så siste NOKUT – året kom i 2019. Sjå oversikt under.