Administrerende direktør

Kristin VinjeKristin Vinje

Direkte telefon: 21 02 18 30
Mobiltelefon: 900 37 562
E-post: Kristin.Vinje@nokut.no

Vinje kom fra stillingen som dekan ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania. Hun har også jobbet som visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, hvor hun også har sin doktorgrad i kjemi fra. Hun har vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet og hatt lederstillinger i Simula. Fra 2013–2017 var hun innvalgt på Stortinget fra Høyre, hvor hun satt i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og fra 2009 til 2013 var hun finansbyråd i Oslo.

Bilder av Kristin Vinje