– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.


I 2016 skal tre til seks nye senterstatuser deles ut. 
Les mer om 2016-utlysningen.Fire sentre har status som Sentre for fremragende utdanning:

Les mer om SFU-ordningen