– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Sentre for fremragende utdanning (SFU) ble opprettet i 2010 som en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.

Status som Senter for fremragende utdanning skal tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.


3 nye sentre for fremragende utdanning

 1. Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE) ved Norges musikkhøgskole

  CEMPE skal videreutvikle og fornye musikkutøverutdanningen. Senterets visjon er å utdanne fremragende musikkutøvere med profesjonell kompetanse til å arbeide i en raskt skiftende verden.
 2. Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) ved Universitetet i Agder

  MatRIC vil være et nasjonalt senter som skal lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor naturvitenskap, ingeniørutdanningen, økonomi og lærerutdanningen og såkalte brukerprogram.
 3. Centre for Excellence in Biology Education (BioCEED) ved Universitetet i Bergen, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Havforskningsinstituttet

  BioCEED vil reformere biologiutdanningen i Norge som et svar på den rivende utviklingen i de roller og oppgaver som biologien fyller i samfunnet vårt. BioCEED vil utvikle og integrere læring av biologisk fagkunnskap, praktiske ferdigheter og samfunnsrelevante oppgaver gjennom hele studieløpet.

I årets søknadsrunde, den første ordinære utlysningen åpen for alle fagmiljøer, mottok NOKUT 24 søknader. De tre SFU-ene får 3 millioner kroner årlig i 5 år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

Søknadene er vurdert av en internasjonal ekspertkomité under ledelse av professor Duncan Lawson. Les mer om ekspertkomitéen.


Virkemiddel for å heve utdanningskvalitet

SFU-ordningen skal:

 • stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilbyr fremragende utdanning
 • bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læringsarbeid som grunnlag for kvalitetsheving og fornyelse ved institusjonene
 • bidra til gode relasjoner mellom utdanning og relevante samfunns- og yrkesfelt
 • bidra til utvikling og spredning av kunnskap

Kravene som skal oppfylles for å kunne tildeles SFU-status er følgende:

 • tilby fremragende FoU-basert utdanning
 • utvikle innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning
 • bidra til utvikling og spredning av kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring.