– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.


Søknadsrunden for tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning åpnet 17. februar 2016. Søknadsfristen var 13. mai.  
Les mer om 2016-utlysningen.Fire sentre har status som Sentre for fremragende utdanning:

Les mer om SFU-ordningen