– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • Oppfølging tre år etter akkreditering

    Ikke alle høyere utdanningsinstitusjoner klarer å opprettholde fagmiljøets størrelse og profil slik som de beskrev det i den opprinnelige søknaden. Det viser NOKUTs gjennomgang av 35 studier ved 20 ...
  • Resultater fra nasjonal deleksamen for sykepleierutdanningene

    I desember 2015 gjennomførte NOKUT første nasjonale deleksamen for sykepleierutdanningene. Resultatene viser at en stor andel av studentene strøk på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.
  • Godkjente kvalitetssikringssystemer

    NOKUT har godkjent systemene for kvalitetssikring av utdanningene ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og ved Bergen Arkitekthøgskole.