– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • NOKUT i 2014

    Fjoråret var innholdsrikt og hektisk for NOKUT, med flytting til Lysaker, rekordmange søknader om generell godkjenning, ny strategi, omfattende tilsynsarbeid og lansering av Studiebarometeret og ...
  • Utdanninger lagt ned på bakgrunn av sviktende kvalitet

    Etter avsluttet tilsyn med mastergradsstudier i historiske-filosofiske fag i 2014 ble det besluttet at tre studier måtte revideres. NOKUT rakk aldri å komme i gang med revideringen av to av studiene ...
  • Seks fagskuleutdanningar ikkje godkjende etter revidering

    Ingen av dei seks fagskuleutdanningane NOKUT no har revidert blei godkjent. Dei får alle frist til å dokumentere at utdanningane tilfredsstiller dei faglege krava i fagskoletilsynsforskriften. Klarer ...