– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • GSU-listen er oppdatert

    15. mars ble GSU-listen oppdatert. Denne gangen ble det gjort endringer for Indonesia og Sverige. I tillegg ble Monaco innført i GSU-listen.
  • Gode erfaringer med nasjonale deleksamener

    NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i utvalgte utdanninger. En foreløpig oppsummering konkluderer med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke ...
  • Tre Sentre for fremragende utdanning vurderes for fem nye år

    Midtveisevalueringen av de tre sentrene gjennomføres av en internasjonal ekspertkomite. Komiteen skal vurdere om sentrene får forlenget sin status som Sentre for fremragende utdanning i ytterligere ...