– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • Studentenes årlige dom er klar

    Norske studenter er mest fornøyde med arbeidslivsrelevansen på studiet sitt, men mener at de har for liten mulighet til å påvirke studiets innhold og opplegg.
  • Lyser ut opptil seks nye Sentre for fremragende utdanning

    Høsten 2015 ble det annonsert at prestisjeordningen Sentre for fremragende utdanning videreføres. Nå er det klart at NOKUT vil lyse ut tre til seks nye sentre. Denne gangen kan utdanningsmiljøene ...
  • Godkjente kvalitetssikringssystemer etter ny evaluering

    NOKUTs styre har godkjent systemene for kvalitetssikring av utdanningen ved Høyskolen Campus Kristiania og Høgskolen i Oslo og Akershus. For begge høyskolene vedtok NOKUT i 2014 at systemene hadde ...