– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger

    I januar 2017 lanseres NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger. Vurderingen er et supplement til NOKUTs generelle godkjenning og finansieres av Kunnskapsdepartementet.
  • To nye lærermastere akkreditert

    De nye masterutdanningene for grunnskolelærere ved NLA Høgskolen og Høgskolen i Østfold er nå akkreditert av NOKUT. Høgskulen i Volda fikk tilsagn om akkreditering. De må sende inn ny dokumentasjon ...
  • Ny styreleder i NOKUT

    Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Lise Iversen Kulbrandstad til ny styreleder i NOKUT. Oppnevningen gjelder fra 1. januar 2017 og til 31. desember 2020.