– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • NOKUT har lansert sin egen blogg

    I første innlegget på NOKUT-bloggen kommer direktør Terje Mørland med ti forslag som kan løfte prestisjen og øke oppmerksomheten om utdanningsgjerningen norske ved universiteter og høyskoler.
  • NOKUT lærer opp fagskolene

    Alle fagskoler må innen nyttår ha beskrevet hva studentene skal kunne etter endt utdanning. Mange fagskoler strever med dette. Derfor drar NOKUT nå rundt i landet og gir opplæring.
  • Nye oppgaver for NOKUT

    Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt NOKUT i oppdrag på å løse tre nye oppgaver. NOKUT har selv tatt initiativ til prosjektene om kombinerte fagevalueringer av utdanning og forskning og å sammenlikne ...