Tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling

NOKUT skal føre tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid og gi råd til institusjonene om videreutvikling av kvalitetsarbeidet. I Kunnskapsdepartementets forskrift er det satt rammer for dette tilsynet. Tilsynet skal gjennomføres periodisk og det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn ved den enkelte institusjon.

Se en illustrasjon av tilsynsmodellen (png)