Tilsynsprosessen

På bakgrunn av nye krav til det systematiske kvalitetsarbeidet til universiteter og høyskoler gjennomfører NOKUT tilsyn med 51 utdanningsinstitusjoner i perioden 2017–2024. Tilsynet gjennomføres med utgangspunkt i en prosessmodell. Under kan du lese mer om hele prosessen.

Prosessmodell

Tilsynsmodell

(Tilbake til hovedsiden)


Prosessen for tilsynet