Oversikt over alle tilsyn

Fremtidige tilsyn

Tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid er et periodisk tilsyn som skal skje hvert 6.–8. år. Målet er et tilsyn basert på tillit og respekt for institusjonenes autonomi og som samtidig er robust og tydelig nok til å sikre at institusjonene har et tilfredsstillende kvalitetsarbeid som fremmer forbedring og utvikling. Det grunnleggende premisset for tilsynet er at institusjonene selv har ansvaret for å drive et systematisk kvalitetsarbeid med å sikre og videreutvikle utdanningskvaliteten i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at dette arbeidet skal fagfellevurderes gjennom periodisk tilsyn i regi av NOKUT.

NOKUT ønsker å fremme erfaringsutveksling. Alle rapporter fra tilsynene og en samlerapport fra hvert prosjekt vil publiseres på NOKUTs nettsider. Innenfor hvert prosjekt vil det noen år etter at tilsynene er avsluttet også gjennomføres en oppfølging, blant annet i form av et erfaringsdelingsseminar

Under finner du en tentativ oversikt over planlagte tilsyn for perioden 2017–2024, med forbehold om endringer.

Tidsplan for tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Pilotprosjekt 2017–2018

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Det teologiske menighetsfakultet (MF)
 • Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Prosjekt 1 – 2018/2019

 • Høgskolen i Innlandet (INN)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • NORD universitet (NORD)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Prosjekt 2 – 2019/2020

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)

Prosjekt 3 – 2019/2020

 • Høgskolen i Molde (HiMolde)
 • Høgskulen i Volda (HVO)
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Høyskolen Kristiania
 • Samisk høgskole/Sámi allaskuvla

Prosjekt 4 (høst 2020–vår 2021)

 • Handelshøyskolen BI (BI)
 • Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)
 • NLA Høgskolen (NLA)

Prosjekt 5 (vår 2021–høst 2021)

 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Prosjekt 6 (høst 2021–vår 2022)

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Politihøgskolen (PHS)
 • Forsvarets høgskole (FHS)

Prosjekt 7 (vår 2022–høst 2022)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (UiT)

Prosjekt 8 (høst 2022–vår 2024) 

 • Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)
 • Barratt Due Musikkinstitutt
 • Bergen arkitekthøgskole (BAS)
 • Bjørknes Høyskole
 • Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)
 • Høyere yrkesfaglig utdanning AS
 • Høyskolen for Dansekunst (HFDK)
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI)
 • Noroff
 • Norsk barnebokinstitutt (NBI)
 • Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)
 • Skrivekunstakademiet i Hordaland
 • NSKI Høyskole
 • Steinerhøyskolen

Institusjonene blir varslet i god tid før tilsynene starter.