Om tilsynsprosessen

NOKUT skal føre tilsyn med alle fagskoler innen 2028. Under kan du lese mer om hele prosessen.

Prosessmodell

Prosessmodell


Prosessen for tilsynet