NOKUTs akkreditering av studietilbud og fagområde innen fagskoleutdanning

NOKUT har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge. Kun tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger. Skoler som har godkjente fagskoletilbud kan kalle seg fagskoler.

NOKUT godkjenner følgende:

  • fagskoletilbud
  • vesentlige endringer
  • fagområde

Søknadsfrister

1. mars og 15. september: Godkjenning av fagskoletilbud og vesentlige endringer

1. november: Fagområdegodkjenning

Søkerkurs

Målet med kursene er at dere som søker om godkjenning skal bli bedre til å skrive gjennomarbeidede og gode søknader. Vi legger særlig vekt på de kravene som vi av erfaring vet at mange søkere har problemer med. En viktig grunn til å delta på kurset er at en god søknad vil gi raskere saksbehandling.

Følg med i kalenderen vår


Les mer om søknadsprosessene