NOKUTs akkreditering av studietilbud og fagområde innen høyere yrkesfaglig utdanning

NOKUT har ansvar for å akkreditere all høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Kun tilbud som er akkreditert av NOKUT kan kalles høyere yrkesfaglig utdanning. Skoler som har akkrediterte studietilbud kan kalle seg fagskoler.

NOKUT akkrediterer følgende:

  • fagskoletilbud
  • vesentlige endringer
  • fagområde

Søknadsfrister

1. mars og 15. september: Akkreditering av fagskoletilbud og vesentlige endringer

1. november: Fagområdeakkreditering

Søkerkurs

Målet med kursene er at dere som søker om akkreditering skal bli bedre til å skrive gjennomarbeidede og gode søknader. Vi legger særlig vekt på de kravene som vi av erfaring vet at mange søkere har problemer med. En viktig grunn til å delta på kurset er at en god søknad vil gi raskere saksbehandling.

Følg med i kalenderen vår

Les mer om søknadsprosessene

Publikasjoner

Oversikter

Finn informasjon om: