Kvalitetsoppsummeringer – høyere yrkesfaglig utdanning

På denne nettsiden legger NOKUT ut oppsummeringer og analyser om ulike temaer innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Innholdet på siden er primært hentet fra NOKUTs ulike oppgaver. I første omgang er det primært lagt ut analyser gjort med bakgrunn i data fra Studiebarometeret for fagskolestudenter, men der det er relevant er det lagt inn oppsummeringer fra tilsynsarbeidet også. Dette er gjort for at man lettere skal kunne se NOKUTs ulike oppgaver i sammenheng. Til nå er det lagt ut tre temasider innenfor to av NOKUTs kvalitetsområder for fagskoleutdanning (høyere yrkesfaglig utdanning): "Samspill med arbeidslivet" og "Utdanningsdesign og -ledelse". Disse sidene finner dere lenke til under.

Nederst på denne siden har vi laget et interaktivt kart som viser alle studiesteder med fagskoleutdanning i Norge. Her er det mulig å filtrere på fagskole, sektor og utdanningstype. I tillegg vil man kunne finne enkel statistikk om studiestedet (statistikken følger den valgte filtreringen) ved å holde musepekeren over et studiested. Vi håper sidene kan bli nyttige for både fagskolene, arbeidslivet, myndighetene og andre interessenter.

Samspill med arbeidslivet

Utdanningsdesign og -ledelse

 


Kilde: NSD/DBH - Aktive studenter per 1. mars 2019