Yrkesliste – lovregulerte yrker

Nedenfor finner du en oversikt over yrker som er regulert av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF). Hvis du ønsker å arbeide innenfor et av disse yrkene, må du få en autorisasjon/godkjenning.

NOKUT er assistansesenter i Norge for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som er regulert av direktiv 2005/36/EF. Vi gir informasjon om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Norge. Les mer om regulerte yrker

Elektronisk tilgjengelig informasjon og søknadsskjemaer for EU/EØS-borgere finnes hos Altinn. I listen under finner du lenke til riktig skjema i Altinn for hvert enkelt yrke.

Husk at det finnes yrker som er regulert gjennom andre direktiv. Sjekk Bransjelisten hvis du er usikker. 

For de fleste andre yrker kreves det ingen spesiell autorisasjon/godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Hvis du ikke finner yrket ditt i listen nedenfor eller i Bransjelisten, kan det være at du ikke trenger autorisasjon/godkjenning. Les mer om ikke-regulerte yrker.