Vanlige spørsmål om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

På denne siden finner du de vanligste spørsmålene og svarene i forbindelse med godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Fra 1. januar 2023 ble alle NOKUTs godkjenningstjenester innenfor utenlandsk utdanning overført til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Alle krav og retningslinjer som var vedtatt av NOKUT videreføres som de er i direktoratet. Det betyr at all informasjon om utenlandsk utdanning på disse nettsidene fortsatt gjelder. Inntil ny nettside er klar, vil informasjonen fortsatt finnes her.