Utenlandske studiesteder

Dette er en ekstern liste over utdanningsinstitusjoner som regnes å være på universitetsnivå.

Listen er basert på en database som vedlikeholdes av International Association of Universities. Du vil normalt kunne få akademisk godkjenning av en høyere utdanning tatt ved lærestedene på denne listen, men den er ingen garanti for at godkjenning vil kunne gis.

Listen er ikke fullstendig. At et lærersted ikke finnes på denne listen, er derfor i seg selv ingen grunn til å nekte opptak eller godkjenning.

Gå til World Higher Education Database


© Copyright, The International Association of Universities (IAU), 2004, all rights reserved.

The information given in this database shouldn’t be reused, modified or copied in any form or media without specific written permission from IAU. IAU welcomes links to its content but requests a notification before the link is made. The requests are to be directed to: centre@iau-aiu.net