Godkjenning som lærer i skole eller styrer og pedagogisk leder i barnehage

For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage.

Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Her finner du informasjon om:

 • Hvilke godkjenninger trenger jeg?
 • Hvilken godkjenning skal jeg søke?
 • Kan jeg jobbe i skole eller barnehage uten godkjenning?
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge
 • Morsmålslærer
 • Norske lærere og barnehagelærere som vil søke jobb i et annet land

Hvilke godkjenninger trenger jeg?

Skole

Hvis du er utdannet lærer fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for få fast jobb som lærer i norsk skole. Vi gir kun godkjenning av regulerte yrker, og det regulerte yrket i norsk skole er lærer i grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring). Du trenger ikke godkjenning for å jobbe i andre yrker i norsk skole, og du trenger ikke godkjenning for å undervise i for eksempel kulturskolen eller i høyere utdanning. 

Hvis du får godkjenning som lærer, kan du også jobbe som morsmålslærer dersom arbeidsgiveren din vurderer norskkunnskapene dine som gode.

Barnehage

Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge. Vi gir kun godkjenning av regulerte yrker, og de regulerte yrkene i norsk barnehage er styrer og pedagogisk leder. Du trenger ikke godkjenning for å jobbe i andre yrker i norsk barnehage. I barnehagen får de fleste barnehagelærere ansvar som pedagogisk leder, og de må derfor ha denne godkjenningen.

Vi gir ikke godkjenning til

 • spesialpedagoger
 • assistenter (i barnehage, skole og skolefritidsordning)
 • logopeder
 • fritidspedagoger
 • undervisningspersonale i høyere utdanning

Du trenger ikke å søke om andre godkjenninger for å få godkjenning som lærer eller styrer og pedagogisk leder. Dersom du likevel ønsker en godkjenning som sier noe om nivået og omfanget på utdanningen din, kan du søke om generell godkjenning av utdanningen din. Hvis du har høyere utdanning fra utlandet, søker du om generell godkjenning av høyere utdanning. Hvis du har fagskoleutdanning eller tilsvarende, søker du om godkjenning av fagskoleutdanning. Les mer om de andre godkjenningsordningene her. Disse godkjenningene er frivillige, men arbeidsgivere kan be om slik godkjenning for å vurdere lønn og stillingskode når de skal ansette deg.


Hvilken godkjenning skal jeg søke?

Du skal søke godkjenning for det yrket du har fra utlandet. Hvis du er kvalifisert som både lærer og barnehagelærer, kan du søke om godkjenning for begge yrkene. Du må da legge inn to søknader om godkjenning.

Du må være lærer fra utlandet for å bli godkjent som lærer.

Du må være barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet for å bli godkjent som styrer og pedagogisk leder i barnehage. 


Kan jeg jobbe i barnehage eller skole uten godkjenning?

Jobbe i skole uten å søke godkjenning

Lærer er et regulert yrke og du trenger godkjenning som lærer for å fast stilling som lærer i norsk grunnskole og videregående opplæring. Du kan likevel jobbe midlertidig eller som lærervikar uten godkjenning som lærer.

Du kan også få fast jobb i andre typer stillinger i norsk skole, for eksempel som assistent, spesialpedagog eller miljøarbeider. Disse yrkene er ikke lovregulerte i Norge, og det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for yrker som ikke er regulert i norsk lov. Arbeidsgiveren din vil kunne hjelpe deg med å finne ut om du trenger godkjenning.

Jobbe i barnehage uten å søke godkjenning

De lovregulerte yrkene i barnehage er styrer og pedagogisk leder. For å bli fast ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage med utenlandsk yrkeskvalifikasjon må du som regel ha godkjenning.

I noen tilfeller kan du jobbe som barnehagelærer eller pedagog i barnehagen uten godkjenning:

 • Du kan jobbe som styrer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom kommunen gir dispensasjon fra utdanningskravet.
 • Du kan også jobbe som barnehagelærer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og stillingen din kommer i tillegg til dette.

Hvis du har en barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra utlandet, vil det uansett være lurt å søke om godkjenning for å se om du oppfyller kravene.

Hvis du ønsker å søke på andre stillinger i norske barnehager, trenger du ikke ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for yrker som ikke er regulert i norsk lov.


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge

Hvis du har tatt PPU i Norge, trenger du ingen godkjenning fra oss. Dette gjelder selv om bachelor- eller mastergraden din er tatt i utlandet. Det norske lærestedet godkjente den utenlandske utdanningen din da du ble tatt opp som student.

Lærere som er godkjent av oss, har nødvendig pedagogisk kompetanse og trenger ikke ta PPU i Norge.


Morsmålslærer

Praksisendring i vurdering av norskkunnskaper for morsmålslærer

Per 24. mars 2021 slutter NOKUT å vurdere søkeres norskkunnskaper som en del av godkjenningen for morsmålslærere i grunnskole og videregående opplæring. Før tilsetting skal arbeidsgivere uansett stille krav til kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norsk språk, norske samfunnsforhold og norske skoleforhold som er nødvendige for stillingen. Denne vurderingen gjør allerede arbeidsgivere før tilsetting av en lærer med utenlandsk bakgrunn, uavhengig av om det gjelder stilling som lærer eller morsmålslærer.

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver?

Arbeidsgivere vil fortsatt kunne bruke NOKUTs vedtak når de skal vurdere om en kandidat er kvalifisert for tilsetting som morsmålslærer i grunnopplæringen. Det eneste NOKUT nå ikke lenger tar stilling til i vedtakene, er om kandidaten har dokumentert gode norskkunnskaper. Som arbeidsgiver må du selv vurdere kandidatens norskkunnskaper.

Hva betyr dette for deg som ønsker å søke?

Praksisendringen har ingen betydning for deg. Frem til nå har både NOKUT og arbeidsgiver kontrollert norskkunnskapene dine før tilsetting: NOKUT som en del av godkjenningen som morsmålslærer, og arbeidsgiver som en del av tilsettingsprosessen. Endringen er at NOKUT ikke lenger vurderer norskkunnskapene dine. Hvis du ønsker å jobbe som morsmålslærer kan du søke om godkjenning som lærer.

Hva betyr dette for deg som allerede har godkjenning som morsmålslærer?

Praksisendringen har ingen betydning for deg. Du kan som før søke på stillinger som morsmålslærer. Arbeidsgivere vil vurdere om du er kvalifisert for den aktuelle stillingen etter forskrift til opplæringsloven §§ 14-6 og 14-5.

Hva betyr dette for deg som allerede har søkt om godkjenning som morsmålslærer?

Praksisendringen har ingen betydning for deg. Hvis du har dokumentert lærerutdanning fra utlandet vil du kunne få godkjenning som morsmålslærer. Arbeidsgivere vil vurdere om du er kvalifisert for den aktuelle stillingen etter forskrift til opplæringsloven §§ 14-6 og 14-5.


Norske lærere og barnehagelærere som vil søke jobb i et annet land

Hvis du har en lærer- eller barnehagelærerutdanning fra Norge og ønsker å jobbe i et annet land, kan du søke NOKUT om å få utstedt en bekreftelse om at den norske utdanningen oppfyller kravene for å undervise i skole eller jobbe i barnehage. Søk NOKUT om bekreftelse av din norske lærer- eller barnehagelærerutdanning.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Her finner du informasjon om:

 • Søknadsskjema
 • Oversettelser
 • Generelle dokumentasjonskrav
 • Hent inn arbeidsattester
 • Språkkrav
 • Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land

Søknadsskjema

Du finner nettsøknaden din i NOKUTs søkerportal.

Viktig ved innlogging

 • Ved innlogging til NOKUTs søkerportal bruk en av følgende nettlesere: Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Vennligst ikke bruk Internet Explorer.
 • Vi anbefaler at du søker fra en PC, ikke fra mobil

Søk godkjenning

Logg deg inn med elektronisk ID

Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk ID, for eksempel MinID eller BankID.

Har du ikke elektronisk ID? Da velger du innloggingsalternativet Gå videre til flere innloggingsalternativer. Velg deretter Registrer ny bruker og registrer en søknad ved bruk av e-postadresse og passord.

Skann inn dokumentene dine

Når du gjør valg inne i søknadsskjemaet, vil det vise hvilke dokumenter NOKUT trenger for å kunne behandle søknaden din. Skann inn og last opp etterspurt dokumentasjon.

Dersom det er nødvendig å få enkelte dokumenter tilsendt direkte fra lærestedet ditt til NOKUT, vil dette stå beskrevet i søknadskjemaet. Du vil også finne informasjon om dette under Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land helt nederst på denne siden.

Lagre hvert dokument som PDF. Gi dokumentet en beskrivende tittel, for eksempel "Diplom på originalspråk". Om et dokument har flere sider, skal du skanne inn alle sidene og lagre det som ett dokument/vedlegg. Se NOKUTs informasjon om tekniske krav til dokumentene for ytterligere informasjon.

Bekreftelse

Etter at søknaden er sendt inn, vil du motta en bekreftelse på e-post om at søknaden er registrert i NOKUTs søkerportal. E-posten inneholder saksnummeret ditt, som du bør oppgi ved kontakt med NOKUT.


Oversettelser

Hvis ikke dokumentene dine er på engelsk eller et nordisk språk, må du få dem oversatt av en translatør. 

NOKUT aksepterer følgende:

 • Oversettelser gjort av statsautorisert translatør. Du finner statsautoriserte translatører i Translatørportalen, nettsiden for Statsautoriserte translatørers forening (STF). 
 • Oversettelser gjort av annen profesjonell oversetter i Norge eller utlandet, Tolketjenesten, ambassader osv. Du kan også finne oversettere ved å søke i Brønnøysundregisteret
 • Engelskspråklige utdanningsdokumenter utstedt av lærestedet du studerte ved.
 • Har du utdanningsdokumenter på finsk eller islandsk? Da anbefaler vi at du legger ved en oversettelse til engelsk eller norsk.

NOKUT krever ikke at oversettelser er apostillert.

Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem. Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, forbeholder NOKUT seg retten til å be om nye.

NOKUT aksepterer ikke oversettelser gjort av deg selv eller andre privatpersoner.


Generelle dokumentasjonskrav

I teksten under finner du generelle dokumentasjonskrav for godkjenning av yrket ditt.

I tillegg har vi spesifikke dokumentasjonskrav for utdanningsdokumenter fra enkelte land. Dette finner du informasjon om i avsnittet Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land. Der vil du se om utdanningsdokumentene dine trenger å stemples eller bekreftes av en myndighet før du søker, eller om karakterutskriftene dine må sendes direkte til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra lærestedet ditt.

Lærer og morsmålslærer

Dette er dokumentasjonskravene for deg som skal søke om godkjenning som lærer og morsmålslærer:

 • Bildesiden i passet ditt eller annet gyldig identitetsdokument
 • Bekreftelse på eventuelle navneendringer, for eksempel vigselsattest
 • Utdanning: diplom og karakterutskrift på høyere utdanning på originalspråk
 • Arbeidserfaring: attester som dokumenterer all arbeidserfaring som lærer på originalspråket
 • Oversettelser av alle dokumentene over til engelsk eller norsk

Hvis det ikke kommer tydelig fram av dokumentasjonen at du er kvalifisert til å jobbe som lærer, ber vi om at du legger ved en bekreftelse på dette fra utdanningsmyndighetene i det landet du tok utdanningen din.

Vi tar forbehold om at vi i enkelte tilfeller kan be om ytterligere dokumentasjon.

Før du ansettes som lærer skal arbeidsgiver

 • vurdere hvilke fag du kan undervise i og på hvilke klassetrinn, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 14-2 til 14-4
 • vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norsk språk og i norske samfunnsforhold og skoleforhold som er nødvendige for stillingen, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 14-6 siste ledd og 14-5
 • fastsette lønn og stillingskode
 • kreve inn norsk politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9
 • vurdere oppholdstillatelsen din i Norge

Før du ansettes som morsmålslærer skal arbeidsgiver i tillegg

 • vurdere hvilke(t) språk og elever du kan undervise, jf. forskrift til opplæringsloven § 14-5 og
 • vurdere norskkunnskapene dine, jf. forskrift til opplæringsloven § 14-5.

Styrer og pedagogisk leder i barnehage

Dette er dokumentasjonskravene for deg som skal søke om godkjenning som styrer/pedagogisk leder i barnehage:

 • Bildesiden i passet ditt eller annet gyldig identitetsdokument
 • Bekreftelse på eventuelle navneendringer, for eksempel vigselsattest
 • Utdanning: diplom og karakterutskrift på høyere utdanning på originalspråk
 • Arbeidserfaring: attester som dokumenterer all arbeidserfaring fra barnehage (fra Norge og andre land)
 • Oversettelser av alle dokumentene over til engelsk eller norsk

Hvis det ikke kommer tydelig fram av dokumentasjonen at du er kvalifisert til å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i barnehage eller tilsvarende, ber vi om at du legger ved en bekreftelse på dette fra utdanningsmyndighetene i det landet du tok utdanningen din.

Vi tar forbehold om at vi i enkelte tilfeller kan be om ytterligere dokumentasjon.

Krav om arbeidserfaring fra barnehage i Norge
Du må dokumentere kunnskap om norske samfunnsforhold og barnehageforhold for å få godkjenning som styrer og pedagogisk leder i Norge. Dette kravet kan du oppfylle ved å dokumentere tilsvarende minst ett års fulltids arbeidserfaring fra barnehage i Norge. Kravet gjelder uansett hvilken type barnehage du planlegger å jobbe ved i Norge, nå eller i fremtiden. Kravet gjelder ikke for deg som har en nordisk yrkeskvalifikasjon eller et nordisk språk som førstespråk. Du kan lese om kravet i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat, § 4 fjerde ledd.


Hent inn arbeidsattester

Du bør dokumentere all relevant arbeidserfaring med arbeidsattester, også fra utlandet. Dette kan telle positivt i behandlingen av søknaden din. Arbeidsattestene dine bør bekrefte stillingens innhold, omfang og varighet (for eksempel stillingsprosent, stillingstittel og tidsperiode).

Dersom vi finner vesentlige avvik i yrkeskvalifikasjonen din sammenlignet med den norske, kan arbeidserfaring kompensere for avviket. Dersom du da ikke har lagt ved dokumentasjon på arbeidserfaringen din, vil vi be om dette. Dette vil da forsinke saksbehandlingen.

Saksbehandlingen vår er skriftlig og dokumentbasert, og vi ringer ikke arbeidsgivere for eventuelle muntlige bekreftelser. Det er med dette i din interesse at du legger ved all relevant informasjon og dokumentasjon når du søker.


Språkkrav

Språkkrav for lærer og styrer/pedagogisk leder i barnehage

Det stilles ingen språkkrav i forbindelse med søknad om godkjenning som lærer og morsmålslærer, eller styrer/pedagogisk leder i barnehage. Det er arbeidsgiver som vurderer språkkunnskapene dine ved eventuell ansettelse.


Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land

Karakterutskrifter – sendt direkte fra universitetet ditt til NOKUT

Har du høyere utdanning fra et av disse landene?

 • Canada
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Filippinene
 • Hong Kong
 • Kamerun
 • Macau
 • Nigeria
 • Sudan
 • Sør-Sudan
 • Taiwan
 • USA*

Det betyr at vi krever direktesendte karakterutskrifter fra lærestedet ditt. Kontakt universitetet ditt og be dem sende karakterutskriftene dine i en lukket konvolutt direkte til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Bruk gjerne skjemaet International Transcript Request and Release Authorisation Form (pdf).

Karakterutskriftene sendes til:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
Postboks 1093
5809 Bergen

For deg som bruker DHL, UPS eller tilsvarende budtjenester:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
Karl Johansgate 70154 Oslo

* Kun for USA: Hvis lærestedet ditt har et sikkert, standardisert system for utstedelse av elektroniske karakterutskrifter, kan dette erstatte karakterutskrift sendt til oss per post. Vi har strenge krav til slike elektroniske karakterutskrifter, så vi forbeholder oss retten til å vurdere om den en tilstrekkelig. Elektroniske karakterutskrifter kan sendes til: enic-naric@hkdir.no

Krav til stempler og bekreftelser

 • Iran – Du trenger stempel fra justisdepartementet i Iran på oversettelser utført av oversettere som er autorisert av det iranske justisdepartementet.
 • Kina – Du må få ditt Degree Certificate verifisert gjennom CDGDC. Graduation Certificate og karakterutskrifter skal verifiseres gjennom CHSI.
 • Pakistan – Du trenger attesterte kopier fra HEC.

Velg landet ditt i nedtrekkslisten under for å finne informasjon om hvordan du får bekreftelser eller apostiller på dine utdanningsdokumenter.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Her finner du informasjon om:

 • Behandlingstid
 • Vedtaket
 • Hva vurderer arbeidsgiver?
 • Kontakt oss

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis på fire måneder fra søknaden din er komplett, det vil si når du har sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Du vil få skriftlig beskjed fra oss hvis det tar lenger tid.

Vi informerer deg underveis

Etter at du har søkt, vil du få en e-post med saksnummeret ditt. Innen en måned vil du få beskjed om at søknaden er komplett eller om det mangler dokumentasjon. Hvis den er komplett, har vi den dokumentasjonen vi trenger for å kunne behandle søknaden. Hvis vi mangler dokumenter eller informasjon for å kunne behandle søknaden din, vil du få beskjed om hva vi mangler slik at du raskt kan få tak i dokumentene dine. Du vil kunne laste opp manglende dokumenter i søkerportalen. Saken vil bli avsluttet hvis vi ikke mottar etterspurt dokumentasjon innen angitt frist.

Hvordan vet jeg om søknaden er ferdigbehandlet?

Når søknaden din er ferdigbehandlet, vil du få beskjed om dette på e-post. Hvis du har en digital postkasse, vil vedtaket sendes til denne. Du kan også finne vedtaket ditt i søkerportalen under “Dokumentoversikt”.


Vedtaket

Vedtaket er skrevet på norsk. Dokumentet er elektronisk signert. Du får ett av følgende vedtak:

Godkjenning
Du kan søke fast stilling innen yrket ditt.

Avslag
Du oppfyller ikke kravene for å få godkjenning, men vi gir informasjon om hva du kan gjøre for å bli kvalifisert.

Utligningstiltak
Du har utdanning fra EU/EØS som ikke oppfyller kravene for godkjenning, og du må derfor ta en egnethetsprøve eller gjennomføre en prøveperiode for å bli godkjent.

Du vil få informasjon om hvordan du skal gå fram.

Avvisning
Du har ikke sendt inn etterspurt dokumentasjon innen angitt frist, og vi kan derfor ikke behandle søknaden din. Søknaden kan også avvises i tilfeller der NOKUT ikke er riktig godkjenningskontor, eller du har søkt om godkjenning av feil yrke.


Hva vurderer arbeidsgiver?

Lønn og stillingskode
Arbeidsgiver fastsetter lønn og stillingskode.

Oppholdstillatelse
Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere oppholdstillatelsen din. Se Utlendingsdirektoratet for mer informasjon.

Norsk politiattest
Du må levere en norsk politiattest hver gang du blir ansatt i norsk skole eller barnehage.


Kontakt oss

Har du spørsmål av generell karakter?

De fleste svarene finner du på hjemmesiden vår. Hvis du ikke finner svarene her, kan du kan nå oss på e-post eller telefon.

E-post*: utland@nokut.no
Telefon: 21 02 18 60 (tirsdag og torsdag 12–14)

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse. 

Har du spesifikke spørsmål om søknaden din?

All kommunikasjon om søknaden din skal skje via meldingsfunksjonen (Mine meldinger) i søkerportalen. Der kan du kommunisere direkte med saksbehandleren om saken din. Dette har med sikkerhet for deg som søker å gjøre.

På denne måten har du identifisert deg selv når du logger inn i portalen, og vi er sikre på at personopplysninger ikke kommer på avveie ved bruk av ukryptert e-post.

Dette gjør vi for å følge EUs forordning nr. 2016/579 General Data Protection Regulation (GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai 2018 og er inkorporert som norsk lov.

Andre generelle spørsmål og veiledning kan gjøres per e-post og telefon.

Behandling av personopplysninger

NOKUT behandler personopplysningene dine i forbindelse med vurdering av søknader og henvendelser til oss. Du må opprette en brukerprofil for å kunne sende oss en søknad. NOKUT har behov for opplysninger du avgir i denne brukerprofilen for å kunne håndtere søknaden din. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter i profilen din. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for i brukerprofilen din, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at også slike opplysninger vil være en del av profilen og søknaden din.

For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen ved opprettelse av brukerprofilen din.

Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn