Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (bachelor, master, ph.d.)

Har du utdanning fra utlandet som ikke er så kjent blant norske arbeidsgivere? Da kan det være smart å søke om å få den godkjent, men en godkjenning er ikke nødvendig for å kunne benytte vitnemålet ditt i Norge.

Hvis du allerede har sendt inn søknad, kan du sjekke status her:

Logg inn

Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har høyere utdanning fra utlandet.

Automatisk godkjenning – et raskere alternativ

NOKUT har utarbeidet standardiserte uttalelser som bekrefter at enkelte utdanningsgrader fra utvalgte land regnes som automatisk godkjent av NOKUT. Dokumentet er klart til bruk med en gang du har lastet det ned. 

Les mer om NOKUTs automatiske godkjenning

Profesjonsgodkjenning

Vær oppmerksom på om utdanningen din krever en spesiell autorisasjon. Hvis det er et lovregulert yrke, kreves en annen form for godkjenning. Sjekk listen over lovregulerte yrker.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Om godkjenningen

Dette er en godkjenningsordning for deg som har høyere utdanning fra utlandet.

Godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer utdanningen din opp mot det norske utdanningssystemet. Hvis utdanningen din kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, vil du få en vurdering som beskriver utdanningens omfang og nivå og om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. Du får ingen faglig vurdering av utdanningen din gjennom denne godkjenningsordningen. NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Hva kan jeg bruke godkjenningen til?

Du kan bruke NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Her er det opp til hver enkelt arbeidsgiver om de krever at du har NOKUTs godkjenning eller ikke.

Godkjenningsdokumentet kan også brukes i forbindelse med lønnsplassering.

I tillegg kan godkjenningsdokumentet benyttes i forbindelse med opptak til videre studier, men du trenger normalt ikke NOKUTs godkjenning for å søke opptak til høyere utdanning i Norge.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Sjekk om du kan få automatisk godkjenning
Du kan få automatisk godkjenning av enkelte utdanningsgrader fra utvalgte land. Sjekk om du kan få automatisk godkjenning


NB! Hvis du har utdanningsdokumenter på et annet språk enn engelsk eller et av de nordiske språkene, må du skaffe oversettelse til norsk eller engelsk før du sender inn søknad til NOKUT. Les mer om oversettelser

Sjekk NOKUTs dokumentasjonskrav i listen nedenfor. Dette gjelder både de kravene som er spesifikke for landet ditt (der det finnes) og de generelle kravene.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Send inn søknad

  • Fyll ut søknaden i NOKUTs søknadsportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon.
  • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
  • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger, og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.
  • NOKUT returnerer ikke originale oversettelser eller (apostilliserte) kopier.

Viktig ved innlogging

  • Ved innlogging til NOKUTs søkerportal bruk en av følgende nettlesere: Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Vennligst ikke bruk Internet Explorer.
  • Vi anbefaler at du søker fra en PC, ikke fra mobil

Søk godkjenning

Vanligvis tar det omtrent fire måneder fra vi har mottatt alle dokumentene vi trenger til søknaden er ferdig behandlet. Hvis du har mottatt en e-post med saksnummer, er søknaden din mottatt.

Behandling av personopplysninger

NOKUT behandler personopplysningene dine i forbindelse med vurdering av søknader og henvendelser til oss. Du må opprette en brukerprofil for å kunne sende oss en søknad. NOKUT har behov for opplysninger du avgir i denne brukerprofilen for å kunne håndtere søknaden din. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter i profilen din. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for i brukerprofilen din, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at også slike opplysninger vil være en del av profilen og søknaden din.

For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen ved opprettelse av brukerprofilen din.

Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Spørsmål?

Telefon: + 47 21 02 18 60 (Tirsdag og torsdag kl. 12–14)
E-post*: utland@nokut.no

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.