Godkjenning av utenlandsk fag-/svennebrev

NOKUT vurderer kvalifikasjonen din opp mot norsk fag- og yrkesopplæring. Det er det faglige innholdet i opplæringen som avgjør hvilket norsk fag- eller svennebrev kvalifikasjonen skal vurderes opp mot.

Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvorfor skal jeg søke godkjenning?

 • Det kan være til hjelp når du skal søke jobb
 • Du kan bruke en godkjenning i lønnsforhandlinger
 • Du kan bruke godkjenningen videre i Sentral godkjenning
 • Du skal søke mesterbrev, som forutsetter at du har et godkjent fag- eller svennebrev fra utlandet

Det er gratis å søke om godkjenning fra NOKUT. Du må selv betale for oversettelse av dokumenter.

Hva vurderer NOKUT?

 • Kvalifikasjonens formelle status i opplæringslandet
 • Om dokumentene er ekte
 • Opplæringens omfang
 • Opplæringens nivå
 • Opplæringens faglige innhold sammenlignet med den gjeldende norske læreplanen for det aktuelle faget fra norsk videregående skole

NOKUT vurderer KUN langvarig arbeidserfaring som var en del av den formelle opplæringen.

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring innebærer en faglig godkjenning. Det betyr at NOKUT utreder opplæringen din og sammenligner den i nivå, omfang og faglig innhold med den norske videregående opplæringen i det aktuelle faget, i tråd med Opplæringslova § 3-4 a.

Hvis du får fag- og yrkesopplæringen din godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev.

NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring er frivillig og er ment som et hjelpemiddel på det norske arbeidsmarkedet. Du kan bruke NOKUTs godkjenning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Det er opp til arbeidsgiver om de krever at du har NOKUTs godkjenning eller ikke.

Følgende vilkår må være oppfylt for at opplæringen skal kunne godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring eller vitnemål:

 1. Kvalifikasjonen må være formell og være utstedt av en ansvarlig myndighet.
 2. Kvalifikasjonen må være basert på sluttført opplæring av minst 3 års varighet og inneholde minimum 1 års dokumentert praktisk opplæring.
 3. Kvalifikasjonen skal i stor grad bygge på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er tilsvarende som beskrevet i NKR nivå 4A, tilsvarende som norsk fag- og svennebrev. Kvalifikasjonens yrkesfaglige profil er det avgjørende element i godkjenning om sidestilling.

Les mer om vilkårene for godkjenningsordningen

Hvis ikke NOKUT kan godkjenne opplæringen din, kan du

 • Søke om videregående opplæring
 • Melde deg opp til norsk fag- eller svenneprøve som praksiskandidat
 • Ta "Fagbrev på jobb"

Ta kontakt med utdanningsavdelingen i hjemfylket ditt hvis du ønsker mer veiledning om dette. Du finner også mer informasjon på VIGO og vilbli.no.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

NOKUT vurderer utenlandsk fag- og yrkesopplæring på videregående nivå opp mot norske fag- og svennebrev.

Det er kun mulig å søke godkjenning av fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, LitauenPolen og Tyskland fra følgende yrker:

 • Betongfagarbeider
 • Bilmekaniker – lette og/eller tunge kjøretøy
 • Blikkenslager
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Hudpleier
 • Industrimekaniker
 • Kjøttskjærer
 • Kokk, institusjonskokk
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Servitør
 • Slakter
 • Taktekker
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

Godkjenningsordningen vil utvides til flere land og kvalifikasjoner etter hvert. Informasjon om dette vil bli publisert på nettsidene våre.

NB! NOKUT utsteder ikke norske fag- eller svennebrev. Vi godkjenner heller ikke utenlandske mesterbrev.

Er du usikker på hva norske fag- og svennebrev er? Les mer om norsk fag- og yrkesopplæring hos Vilbli

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Dokumentasjonskrav

Her finner du landspesifikke og generelle dokumentasjonskrav.

 • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse (les mer om oversettelser). Last opp alle sidene i dokumentene dine.
 • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
 • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.

 

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvordan sende inn søknad?

 • Fyll ut søknaden i NOKUTs søkerportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon. Du kommer til portalen ved å trykke på "Søk godkjenning" nederst på siden.
 • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
 • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.


Dette er stegene i saksbehandlingen vår:

Saksbehandlingstiden regnes fra den dagen alle dokumentene er levert. Hvis noe mangler vil du få en epost hvor vi ber deg logge inn i søkerportalen. Du vil vanligvis få svar innen fire måneder.

Hvordan foregår saksbehandlingen?

Når du har levert alle dokumentene, sjekker vi først om de er ekte.

Så undersøker vi om fag- og yrkesopplæringen din ligger på tilsvarende nivå som det norske fag- og svennebrevet. Her kan du lese om norsk fag- og svennebrev (Utdanning.no).

Deretter undersøker vi om opplæringen din har et faglig innhold som tilsvarer det norske fag- og svennebrevet som du har oppgitt i søknaden.

Det gjør vi ved å innkalle en gruppe faglige eksperter (sakkyndige) som sammenligner innholdet i den utenlandske opplæringen med den gjeldende norske læreplanen. De undersøker læreplanen, forskrifter og kompetansemål for kvalifikasjonen du har søkt om vurdering av.

Hvis NOKUT ikke har læreplanen eller tilsvarende dokumenter som viser det faglige innholdet i opplæringen din, forsøker NOKUT å innhente dokumentasjonen fra utdanningslandet. Dette kan ta tid.

Når ekspertene har konkludert, sendes resultatet (vedtaket) til din digitale postkasse. Brevet finnes også i søkerportalen under Dokumentoversikt. Noen saker kan ta lengre tid fordi NOKUT må fremskaffe informasjon om det faglige innholdet. Du vil da bli varslet om dette.

Svar på vanlige spørsmål


Hvordan får jeg svar på søknaden min?

NOKUT har tatt i bruk digital postkasse. Dette betyr at du må opprette din egen digitale postkasse for å få post fra oss.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss:

Telefon: + 47 21 49 56 09 (tirsdag og torsdag kl. 12–14)
E-post*: enic-naric@hkdir.no

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse.


Behandling av personopplysninger

NOKUT behandler personopplysningene dine i forbindelse med vurdering av dine søknader og henvendelser til oss. Du må opprette en brukerprofil for å kunne sende oss en søknad. NOKUT har behov for opplysninger du gir i denne brukerprofilen for å kunne håndtere søknaden din. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter i profilen din. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for i brukerprofilen din, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at også slike opplysninger vil være en del av profilen og søknaden din.

For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen ved opprettelse av brukerprofilen din.

Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.


Viktig ved innlogging

 • Ved innlogging til NOKUTs søkerportal bruk en av følgende nettlesere: Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Vennligst ikke bruk Internet Explorer.
 • Vi anbefaler at du søker fra en PC, ikke fra mobil

Søk godkjenning